10 vinkkiä leirikoulun suunnitteluun – näin pääset alkuun

Neljä nuorta kantaa kanoottia rantaan.

Leirikoulut ja luokkaretket ovat perinteikäs tapa vastata perusopetuksen opetussuunnitelman (OPS) laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvin suunnitellut yön yli -retket tarjoavat ikimuistoisia kokemuksia lapsille ja aikuisille. Samalla ne kasvattavat luokkahenkeä ja vahvistavat kaveritaitoja.

Näillä vinkeillä onnistut:

1. Päätös leirikouluun lähdöstä
Ihan aluksi tarvitaan päätös leirikouluun lähdöstä: kyllä vai ei. Leirikouluun lähtö sopii mainiosti vaikkapa vanhempainillan aiheeksi. Samalla kannattaa keskustella vanhempaintoimikunnan perustamisesta, sillä yleensä retki vaatii varainkeruuta. Nuorisokeskusten leirikouluissa käyneiden opettajien palautekyselystä ilmenee, että esimerkiksi luokkahenki ja ryhmätyötaidot paranevat leirikoulussa. Yleisimmin leirikouluun lähdetään 6. luokalla.

2. Tutustuminen oman kunnan tai koulun ohjeistukseen
Tutustukaa oman koulun tai oman kunnan ohjeistukseen leirikoulujen ja luokkaretkien järjestämisestä ja kirjatkaa opintoretki vuosisuunnitelmaan. Voitteko hyödyntää koulunne aiempien ikäluokkien kokemuksia? Täältä löytyy Opetushallituksen ohje koulujen retkistä ja leirikouluista.

”Leirikoulut ovat mainio mahdollisuus parantaa oppilaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja luokkahenkeä.”

– Opettajan palaute leirikoulusta

3. Pankkitilin avaaminen
Tyypillisesti yksi huoltajista avaa luokalle käyttötilin oman pankkiasiakkuutensa alle. Lisäksi raha-asioiden hoitajiksi on suositeltavaa nimetä kaksi tilinvalvojaa läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Luokkatoimikuntien pienimuotoinen varainkeruu katsotaan Verohallinnon ohjeen mukaan jäävän verotuksen ulkopuolelle.

4. Leirikoulun ajankohdan varaaminen
Tässä vaiheessa on hyvä kysyä alustava ajankohtatiedustelu ja tarjous leirikoulukohteesta. Suosituimmat ajankohdat eli elo-lokakuu ja toukokuu täyttyvät nopeasti – kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä. Leirikoulun voi järjestää mainiosti myös talvella. Sesongin ulkopuolella eli marras-tammikuussa tai varhain keväällä leirikoulu järjestyy hieman edullisemmin. Tyypillisesti varaukset tehdään 1-2 vuotta etukäteen, jotta luokalla jää riittävästi aikaa mahdolliseen varainkeruuseen. Kannattaa kuulla myös oppilaiden ajatuksia luokkaretkikohteen valinnassa, sillä retki on ennen kaikkea lapsia varten. Nuorisokeskuksille osoitettuja tarjouskyselyjä voi jättää täältä: Tarjouspyyntö

Lapsia leirikoulussa laavulla. On talvi.

5. Varainkeruu aloittaminen
Aloittakaa seuraavaksi varainkeruu. Huomioikaa, että leirikoulut ja luokkaretket ovat osa maksutonta perusopetusta. Varainkeruu on vapaaehtoista, eikä retkelle lähteminen voi riippua oppilaan tai hänen huoltajiensa panoksesta varainkeruuseen.

6. Vinkit osallistavaan varainkeruuseen
Varainkeruu opettaa lapsille monia hyödyllisiä arkitaitoja, kuten omatoimisuutta, sinnikkyyttä ja rahanarvon ymmärtämistä. Samalla se luo ensimmäisen yhteisen onnistumisen kokemuksen luokalle kohti leirikoulua. Tomerat.fi -sivustolta löydätte kattavan ideapankin osallistavaan varainhankintaan.

”Melkein kaikki osti meiltä! Ensin me käytiin kolmestaan myymässä, mutta sitten me keksittiin, että ei oo mitään järkeä mennä kolmestaan, vaan me saadaan paljon enemmän myytyä, jos kaikki käy eri taloissa.”

– Veikko 10.v leirikoulun varainkeruusta

7. Huoltajien tiedottaminen
Leirikoulun järjestäminen on koko kouluyhteisön yhteinen projekti. Pitäkää kaikki huoltajat ajan tasalla luokan retkisuunnitelmista. Tiedottamiseen voi käyttää esimerkiksi Wilmaa. Muistakaa pyytää oppilaiden huoltajilta osallistumislupa leirikouluun. Täältä löytyy OAJ:n ohjeita ja mallisopimus leirikouluun osallistuvalle ja hänen huoltajilleen.

8. Leirikoulun tavoitteista ja ohjelmasta päättäminen
Miettikää kohteen valinnan yhteydessä leirikoulun tavoitteet. Nuorisokeskusten järjestämien leirikoulujen yleisimpiä tavoitteita ovat ryhmäytyminen, kaveritaidot, luokkahenki, uusien taitojen oppiminen ja lajikokeilut. Luokkaretkillä ja leirikouluissa on aina myös hauskaa, mutta kannattaa määrittää opintoretkelle pedagoginen tavoite ja arvioida sen toteutumista. Näin saatte pelkkää hupiretkeä paremman kokemuksen ja aitoja hyötyjä myöhempään koulunkäyntiin sekä oppilaiden henkilökohtaiseen elämään. Nuorisokeskusten ammattilaiset auttavat mielellään leirikoulun tavoitteen asettamisessa ja sitä tukevan ohjelman suunnittelussa.

”Luokkahenki kasvoi ihan super paljon ja täällä riitti erittäin paljon erilaista tekemistä.”

– Oppilaan palaute leirikoulusta

9. Leirikoulun säännöistä sopiminen
Sopikaa luokan yhteiset säännöt leirikoululle ja tiedottakaa niistä vanhempia. Lähtökohtana on, että luokkaretket ovat osa opetussuunnitelman mukaista opetusta, jolloin koulun järjestyssäännöt ja vakuutusturva ovat voimassa.

10. Nuorisokeskusten ammattilaisten tuen hyödyntäminen
Mikäli valitsette nuorisokeskuksen leirikoulunne kohteeksi, hyödyntäkää jo aikaisessa vaiheessa nuorisokeskusten ammattilaisten apua luokan tavoitteisiin sopivien aktiviteettien valinnoissa. Leirikoulu on ennen kaikkea lapsia varten, joten kannattaa kuunnella myös oppilaiden mielipidettä, kun valitsette leirikoulun aktiviteetteja. Meiltä saat apua näissä asioissa:

  • Pedagogisen tavoitteen asettaminen
  • leirikoulun ohjelman suunnittelu
  • kaikki tarvittavat palvelut ja välineet samasta paikasta: majoitus, ruokailut ja aktiviteetit
  • ohjaajamme vastaavat aktiviteeteista, jolloin opettaja voi ottaa rennommin
  • olemme syrjinnästä vapaata aluetta ja meillä on käytössä Turvallisemman tilan periaatteet
  • opetus- ja kulttuuriministeriön valvoo toimintaamme; nuorisokeskuksilla on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat
  • nuorisokeskukset sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla kansallispuistojen tai vesistöjen äärellä. Vierailu nuorisokeskuksessa on samalla unohtumaton luontokokemus ja tietoisku kestävään tulevaisuuteen
  • kysy yhteistyökumppaneidemme kuljetuksia leirikoulukohteeseen
  • nuorisokeskuksissa on käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema nuorisohinnoittelu lasten ja nuorten leireille.


Lopuksi vielä muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista saat lisätietoa leirikoulun, luokkaretken tai opintoretken järjestämiseen:

Opetushallituksen ohje koulun retkistä ja leirikouluista
OAJ:n ohje matkustamisesta ja retkistä
Vanhempainliiton leirikouluja koskeva ohjeistus vanhemmille
Lue Tomerat.fi -sivustolta opintoretken varainkeruusta sekä oppilaiden, opettajan ja huoltajien vastuista

Leirikouluun liittyviä kirjoituksia sivustollamme:

26.1.2024 Opettajien palautekysely: Luokkahenki ja ryhmätyötaidot paranevat leirikoulussa
7.12.2024 HS-mielipide: Mahdollisuus leirikouluun pitäisi taata kaikille lapsille yhdenvertaisesti
18.8.2023: Kymmenen ideaa luokkaretken varainhankintaan
29.9.2022 Leirikouluun talvella?
30.8.2021 Tällaisia ovat Suomen suosituimmat leirikoulut
10.3.2021 Vieraskynä: Leirityö voi osaltaan toimia ulkopuolisuuden kokemuksen ehkäisijänä
31.8.2021 Mainos: ”Olisimmepa tulleet aiemmin” – Näin leirikoulukokemukset kannattelevat nuoria

Suomen nuorisokeskuksissa käy vuosittain yli 20 000 leirikoululaista. Leirikouluissa luodaan hetkiä, joissa lapsi löytyy yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä.
Pyydä tarjous leiristä