Vi stöder ungdomars uppväxt och utveckling

Ungdomscentren i Finland har en samhällelig och allmännyttig uppgift att stöda ett gott liv för barn och ungdomar. Centren är inspirerande mötesplatser för ungdomar och de som arbetar med ungdomar.

Nuoret menossa melomaan

Ungdomscentren i Finland

  • utgör ett nätverk som omfattar hela landet och erbjuder upplevelserika, trygga och utvecklande aktivitetsomgivningar nära naturen
  • stöder ungdomars uppväxt och tro på sina egna färdigheter genom att erbjuda sysselsättning och tjänster som främjar gemenskap och delaktighet

Ungdomscentrens samhälleliga uppgift finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Finlands ungdomscentrum rf är centrens samarbetsorganisation.