Tule mukaan seikkailuun

Seikkailukasvatus on menetelmä ihmisenä kasvun ja oppimisen tueksi.

Nainen kiinnittää kypärää metsässä.

Seikkailukasvatus on menetelmä, jossa pyritään tuottamaan ihmisenä kasvua tukevia kokemuksia seikkailun avulla. Seikkailukasvatus on turvallista, ammattimaisesti ohjattua ja tavoitteellista.

Seikkailukasvatuksesta hyötyvät niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin. Seikkailukasvatusta toteutetaan usein aidossa luontoympäristössä retkeillen, meloen tai kiipeillen, mutta se voilla yhtä hyvin pimeäkävelyä marraskuisessa metsässä tai sisätiloissa.

Seikkailukasvatusta käytetään muun muassa varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, terapiassa ja kuntoutuksessa. Kehitämme seikkailukasvastusta opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Miksi seikkailukasvatus?

  • Itsetuntemus kehittyy
  • Opitaan tunnistamaan omia voimavarojaan
  • Yhteistyötaidot kehittyvät
  • Oma-aloitteisuus ja vastuunotto lisääntyvät
  • Haastavien tilanteiden ratkaisutaidot paranevat
  • Taito hallita omia tunnetiloja vahvistuu
  • Sitkeys kestää epävarmuutta vahvistuu
Pyydä tarjous leiristä