Eurooppalainen nuorisokeskus-verkosto ENYC

European Network of Youth Centers (ENYC) on Euroopan laajuinen nuorisojärjestö (European NGO), jonka jäsenet ovat kansallisia ja alueellisia nuorisokeskuksia, keskusten verkostoja tai -järjestöjä. ENYCin jäsenjärjestöt toimivat oman alueensa ja maansa nuorisotyön kehittämiskeskuksena. Kukin jäsenjärjestö tuottaa palveluja, ohjelmia ja toimintoja oman maansa nuorisotyön käyttöön.

Järjestö perustettiin vuonna 2003 ja sen kotipaikka on Brioude, Ranska. Vuonna 2019 Enycillä on 19 jäsenorganisaatiota. Enyciä hallinnoi vuosittain kokoontuva yleiskokous ja käytännön työtä koordinoi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii Heli Lehto, Nuorisokeskus Villa Elbasta.

ENYCin tehtävät:

  • Kehittää nuorisotyön standardeja ja laatua paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten nuorisokeskusten/järjestöjen toimintaan
  • Kehittää ja tukee nuorille tarjottavien palvelujen ja ohjelmien moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta.
  • Edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa ja keskusten välistä yhteistyötä
  • Edistää kulttuurienvälistä oppimista ja oppimismenetelmiä sekä niihin liittyvää tutkimusta.
  • Tarjoaa koulutusta nuorten kanssa toimiville

ENYC voi hakea eurooppalaisille organisaatiolle kohdennettuja rahoituksia oman ja jäsentensä toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. ENYC tarjoaa SNK:lle vakaata ja turvallista kumppanuutta sekä mahdollisuuden vaikuttaa eurooppalaiseen nuorisopolitiikkaan. Nuorisokeskukset toteuttavat myös suoraan omia kansainvälisiä hankkeita ENYC-partneriorganisaatioiden kanssa. 

Pyydä tarjous leiristä