Luonto- ja ympäristökoulut

Nuorisokeskukset ovat mukana ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen toteuttamisessa nuorisotyön kentällä. Usean nuorisokeskuksen yhteydessä toimii luonto- tai ympäristökoulu.

Luonto- ja ympäristökoulussa oppiminen on kokemuksellista, elämyksellistä ja toiminnallista. Oppimisen lähtökohtana ovat omat kokemukset ja havainnot, siksi suurin osa opetuksesta tapahtuukin ulkosalla vuodenajasta riippumatta.

Nuorisokeskukset tarjoavat ikäryhmälle sopivaa ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta ja neuvontaa niin kouluille, päiväkodeille, kuin muillekin oppilaitoksille. Kohderyhmiä voivat olla myös kerhot, ammattikasvattajat, opiskelijat ja aikuisryhmät. Tarjolla on ympäri vuoden leirikouluja, päiväretkiä tai yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmia.

Ympäristökoulun ohjelmatarjonta koululaisille tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Vihreänä lankana luonto- ja ympäristökouluopetuksessa on luonnon arvostaminen. Eikä sitä opita vain luokkahuoneessa, vaan reippaasti metsään menemällä.

Onko hämähäkillä oikeasti kahdeksan silmää? Mitä eliöitä löytyy lähirannasta? Kuuluuko roska metsään? Tutkiminen, seikkailu ja retkeily lähiluonnossa voivat avata lapselle ja nuorelle uuden tavan nähdä lähiluontoa ja sitä, miten voi omilla valinnoilla vaikuttaa luonnon tilaan.

Luonto- ja ympäristökoulussa oivalluksia saadaan itse tehden ja toimien. Jokainen nuorisokeskusten luonto- tai ympäristökouluista on valtakunnallisen luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston (LYKE) aktiivinen jäsen.

Nuorisokeskusten luonto- ja ympäristökoulut ovat sitoutuneet edistämään ja kehittämään monipuolisesti ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta omilla toimialueillaan. Myös muut nuorisokeskusten toimintojen periaatteet ovat kestävän elämäntavan mukaisia.

Viisi nuorta pilkkimässä meren jäällä. Osalla on liukulumikengät.

Nuorisokeskusten luonto- ja ympäristökoulut tarjoavat

  • Kummiluokkatoimintaa
  • Kiertävää ympäristökoulua
  • Opintoretkiä
  • Päiväretkiä
  • Koulutusta ammattilaisille
  • Ahaa-elämyksiä luonnosta kaikille
Pyydä tarjous leiristä