Yhteistyötä ja ammatillista kehitystä

Alueverkostojen tavoitteena on edistää yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja kohtaamisia sekä tarjota väylä seikkailukasvatukseen tutustumiseen.

Seikkailukasvatusverkosto

Valtakunnallisen seikkailukasvatusverkoston toiminnan päätavoite on seikkailukasvatuksen yhteiskunnallisen aseman edistäminen. Suomen nuorisokeskusyhdistys koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä Suomen seikkailukasvatusverkostoa.

Verkostossa on edustettuna monipuolisesti seikkailukasvatuksen erilaiset toiminta-alueet kuten koulutus, nuorisotyö, tutkimus, lastensuojelu, kuntoutus sekä perhetyö.

Seikkailukasvatusverkosto kerää aihepiiristä kiinnostuneita toimijoita yhteisen pöydän ääreen ja tarjoaa väyliä vertaisoppimiseen ja tiedonjakoon.

Mies ja nainen katsoo auringonlaskuun kiipeilykypärät päässä.

Seikkailukasvatus-päivät

Vuosittain järjestetään valtakunnalliset seikkailukasvatuspäivät ja seikkailukasvattajien alueellisia verkostotapaamisia.

Seikkailukasvatusverkostolla on oma kehittämistyöryhmä ja omat alaverkostonsa.

Kehittämistyöryhmä

Kehittämistyöryhmä koostuu alalla toimivista ammattilaisista, jotka osallistuvat aktiivisesti seikkailukasvatuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Kehittämistyöryhmä kerää alan toimijoita yhteen ja linjaa keskeiset seikkailukasvatuksen kehittämistarpeet ja toimenpiteet.

Käsien lämmittelyä nuotiolla.

Alaverkostot

Toiminta on kaikille avointa ja halutessasi voit osallistua myös oman alueesi ulkopuolella järjestettäviin tapaamisiin.

Verkostomme arvot ja periaatteet

  • Avoimuus ja yhteisöllisyys Verkosto on avoin ja uusia toimijoita toivotaan mukaan.
  • Moniäänisyys Verkostossa arvostetaan erilaista osaamista.
  • Tiedonjako Hyvät käytännöt saatetaan kiinnostuneiden käyttöön.
  • Elämän läpi tapahtuva oppiminen Verkosto tukee ammatillista reflektointia ja osaamisen vaihtoa.
  • Kestävä kehitys Toiminta perustuu ympäristön kunnioittamiseen.
Pyydä tarjous leiristä