Boost your possibilities -hanke

Boost Your Possibilities! – Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning on Suomen nuorisokeskusyhdistyksen koordinoima monikansallinen hanke, jota toteutettiin Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa vuosina 2015–2017. Hanke oli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n (nyk. Opetushallitus) myöntämä Erasmus+-rahoitteinen strateginen kumppanuus, jossa kehitettiin nuorisokeskusten kansainvälisen nuorisotyön toimintaa ja laatua, palveluja ja ohjelmia, jaettiin hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä kehitettiin henkilökunnan osaamista.

Lue hankekuvaus (pdf)

Tutustu hanketoimintoihin (eng)

Hanketeemat

Tutkimuksen avulla selvitettiin millaisia vaikutuksia kansainvälistymisellä on nuorten elämässä.

Kaksivuotisen hankkeen aikana nuorisokeskuksissa keskityttiin erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen nuorisotyön vaikuttavuus
  • Laadukkaaseen oppimiseen ja oppimisen tunnistamiseen johtavien hyvien käytäntöjen jakaminen kansainvälisissä nuorisohankkeissa
  • Kansainvälisen nuorisotyön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen aikana toteutettiin muun muassa 14 ammatillista vaihtokoulutusta (Job Shadow) nuorisotyöntekijöille sekä paikallisia ja alueellisia työpajoja nuorille ja nuorten parissa toimiville. Alueellisessa toiminnassa hyödynnettiin eri maiden nuorisokeskuksissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tutkimusosiossa best practise -esimerkkien avulla selvitettiin, millaisia vaikutuksia nuorten kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Samalla kartoitettiin myös kansainvälisen toiminnan tarpeita alueellisesti nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johdolla.

Tutkimusjulkaisu

Boost Your Possibilities -hankkeen loppuraportissa esitetään useita toimenpiteitä kansainvälisen nuorisotyön muotojen saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi sekä arvioinnin kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset kertovat, että kansainvälisen nuorisotyön arviointimenetelmissä tulee huomioida nuorten arvostamien asioiden ja työelämävalmiuksien lisäksi myös nuorisokeskusten ylläpitämien verkostojen asiantuntijaosaaminen ja alueen taloudelliset näkökulmat.

Lataa julkaisu (pdf)

Tutkimusyhteistyö

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Hankkeen tutkijana toimi FT Anu Gretschel. Tutkimustyöryhmässä olivat mukana FT Tomi Kiilakoski sekä tutkijat Tina Cupar Sloveniasta ja Merle Linno Virosta.

Pyydä tarjous leiristä