Erlebnistage-yhteistyö

Erlebnistage on Saksan suurin seikkailu- ja elämyspedagogisia toimintoja tuottava yhdistys. Toiminnan perustana on vahva turvallisuusjärjestelmä.

Erlebnistagella on neljä eri leirikeskusta eri puolilla Saksaa: Harz (perustettu 1986), Schweriner See (1999), Bayerischer Wald (2000) ja Vogelsberg (2001). Toimintaa ja ohjelmia tarjotaan myös keskusten ulkopuolella.

Tärkeimmät kohderyhmät ovat:

 • koulut/ leirikoulut
 • opiskelijaryhmät, harjoittelijat, lisäkoulutuksessa olevat
 • ammatillinen koulutus ja yliopistot
 • yritykset

Toiminnan pääperiaatteet:
O ffenheit (Avoimuus)
B egeisterung (Innostus)
E chtheit (Aitous)
N aturverbundenheit (Rakkaus luontoon ja luonnonläheisyys)

Filosofinen perusta: Näinä aikoina ihmiset ovat etääntyneet luonnosta, kärsivät liikunnan puutteesta ja elävät kiireisessä yhteiskunnassa. Erlebnistage -yhdistys tarjoaa räätälöityjä elämys- ja seikkailuohjelmia asiakkailleen.

Visio: Tuoda kokemusperäinen oppiminen osaksi peruskoulua, ammatillista koulutusta ja akateemista koulutusta. ”Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus saada kokemus elämyksellisestä oppimisesta kerran elämässään ja kehittää näin omaa persoonallisuuttaan kestävällä tavalla”.

Tarjottavat ohjelmat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan:

 • korikiipeily
 • köysirakentaminen / sillan rakentaminen
 • kiipeily ja laskeutuminen
 • alaköysirata
 • yläköysirata
 • melonta
 • ongelmanratkaisu tehtävät
 • patikointi
 • yöretket
 • ruoanvalmistus yhdessä
 • leirit … ja paljon muuta

SNK – Yhteistyössä Erlebnistagen kanssa

Erlebnistage-yhteistyö on tietotaidon ja asiantuntijuuden vaihtoa erityisesti ympäristökasvatuksen, leirikoulutoiminnan ja harjoittelijavaihdon muodossa. SNK ry ja Erlebnistage järjestävät yhteistyössä mm. seminaareja, tapaamisia ja opintovierailuja.

Suomen nuorisokeskukset tarjoavat Erlebnistage-harjoittelijoille 1–3 kuukauden kestoisen harjoittelun mahdollisuuden keskuksissamme. Erlebnistage tarjoaa vastavuoroisesti samanlaisen mahdollisuuden nuorisokeskustemme työntekijöille (Job Shadow).

Lisätietoja: http://www.erlebnistage.de

Pyydä tarjous leiristä