Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

2. Rekisterin yhteyshenkilö:

Eija Pietilä
P. 040 162 5453

3. Rekisterin nimi

SNK ry:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Suomen nuorisokeskusyhdistyksen, Suomen nuorisokeskusten ja seikkailukasvatuksen ajankohtaisista asioista kertovan sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen sekä muuhun mahdolliseen yhteydenpitoon, kuten tapahtumakutsujen lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön nimi
  • Ammatti
  • Sähköpostiosoite
  • Asuinpaikka

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen käytössä oleva Koodiviidakko Oy:n asiakastietojärjestelmä. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä sekä Suomen Asiakastieto Oyj:n ja Alma Talent Oy:n tietopäivitysten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu kansainvälisesti tunnustettujen tietoturvastandardien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät vain SNK ry:n erityisesti määrittelemät henkilöt sekä SNK ry:n toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet Koodiviidakko Oy:ssä.

Pyydä tarjous leiristä