Elämän mittaisia muistoja

Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä. Tavoitteena on turvallinen kokemus, joka jää muistiin.

Myöhemmässä elämässä on helpompaa, kun tietää, miltä tasapaino maailman kanssa tuntuu, maistuu ja tuoksuu.

Tytöt keskuksen laiturilla

Keitä me olemme?

Suomen nuorisokeskuksissa järjestyy kaikenlaiset lasten ja nuorten leirit. Teemme nuorisotyötä suurella sydämellä ja kehittävällä otteella. Luomme lapsille ja nuorille elämän mittaisia muistoja. Toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on nuorisolaissa mainittujen valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyötä, palveluita ja kehittämistä koordinoiva taho. Erityinen tehtävämme on edistää nuorten kansanvälisyyttä ja kestävää kehitystä. Koordinoimme myös valtakunnallista seikkailukasvatusverkostoa.

Lapsia menossa pulkkamäkeen.

Arvot, joiden pohjalta toimimme

Arvokas nuorisotyö

Yhdenvertaista, aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista turvallisessa ympäristössä. Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Elämän ja luonnon kunnioittaminen

Elämänhallinnan vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä. Kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

Aito kokemus

Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä. Aito kokemus on enemmän – se on seikkailu.

Kehittyvä yhteisö

Olemme innostava ja luova kumppani. Toimimme sydämellä ja ammattitaidolla. Into uudistua on läpi elämän jatkuvaa oppimista.

Päätavoitteemme lyhyesti

  • Kehittää nuorisokeskusten ympärivuotista ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- ja leiritoimintaa.
  • Kehittää nuorisokeskusten nuorisotyötä, vaikuttavuutta, sidosryhmätyötä ja tunnettuutta.
  • Seikkailukasvatuksen kehittäminen.
Kaksi henkilöä laiturilla Pielisen rannalla.

Visio

Suomen nuorisokeskukset on nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön rakentaja, jonka työ perustuu vahvaan nuorisokeskuspedagogiik­kaan ja nuorten osallisuuteen.

Nuorisokeskukset tunnetaan ja niitä arvostetaan yhteiskuntavas­tuullisena palvelu- ja kehittämiskeskusverkosto­na. Nuorisokeskukset tuottavat lisäarvoa nuori­sotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Pyydä tarjous leiristä