Vieraskynä: Leirityö voi osaltaan toimia ulkopuolisuuden kokemuksen ehkäisijänä

Julkaistu:

Leirityö tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden tukea jo ulkopuolisuuden kehällä olevia lapsia ja nuoria, kun tietoisesti ammattilaisten aikuisten toimesta kiinnitetään huomiota ryhmähenkeen ja toisten kohtelemiseen.

– Sanna Nygård

Leirityö on kokemukseni mukaan osa laadukasta nuorisotyötä, jonka avulla kyetään tarjoamaan lapsille ja nuorille mielekkäitä yhteenkuuluvuuden kokemuksia koulumaailman ja arjen ulkopuolella. Leirikoulut voivat olla tarjoamassa näitä kokemuksia osana koulunkäyntiä ja olla jollekin lapselle tai nuorelle jopa ainoa leirikokemus, mikäli esimerkiksi perheen taloudelliset resurssit eivät mahdollista muunkaltaiselle leirille osallistumista. Tehdäänpä leirityötä leirikouluna tai esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai partion toimesta, sen kautta myös meillä aikuisilla on mahdollisuus nähdä ja vaikuttaa siihen, miten lapset ja nuoret toisiaan ryhmässä kohtelevat. Tätä voidaan seurata intensiivisissä leiriolosuhteissa pidemmän aikaa kuin esimerkiksi koululla tai paikoissa, joissa nuoret vapaa-aikaansa viettävät ja joissa on helppo piiloutua aikuisten seurannalta.

Ulkopuolisuuden ehkäisyn näkökulmasta on tärkeää, että esimerkiksi kiusattuja, hiljaisia ja yksinäisiä lapsia tai nuoria nähdään kaikessa arjessa – koulussa, kotona ja harrastusmaailmassa. Leirityö voi toimia yhtenä mahdollistajana ulkopuolisuuden ehkäisyn havaitsemiselle tai siihen puuttumiselle. Leirityö tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden tukea jo ulkopuolisuuden kehällä olevia lapsia ja nuoria, kun tietoisesti ammattilaisten aikuisten toimesta kiinnitetään huomiota ryhmähenkeen ja toisten kohtelemiseen.

Kyllä – leirien järjestäminen on aikuisten vastuulla. Antamalla aikaamme ja vaivaamme lapset ja nuoret kokevat leirityön myötä ennaltaehkäisyä siinä, ettei kukaan kokisi ulkopuolisuutta. Tutkimusten mukaan nuoret kokevat omaa hyvinvointiaan tukeviksi tekijöiksi vahvasti kaverit ja harrastukset, siinä missä perheen, koulun ja terveydenkin. Näitä hyvinvoinnin tekijöitä voimme aikuisina olla tukemassa myös leirityön avulla – varsinkin kaverisuhteiden osalta, mikä on yksi suurimmista ulkopuolisuuden kokemuksen aiheuttajista.

#kukaaneijääyksin – Ulkopuolisuuden ehkäisy Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon kasvatustyössä, pro gradu -työ: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24627?fbclid=IwAR1fEdv7gTe5TXm7b2JZPXgkOXyheKH7JK3ExzOuYxZKbFg6gGxvdWh-hso

Sanna Nygård
Yhteisöpedagogi, erityisnuorisotyönohjaaja ja papereita odottava teologian maisteri. Harrastuksena partio, luonnossa liikkuminen ja elämäntapana kasvatus.

Pyydä tarjous leiristä