Nuorisokeskukset syrjinnästä vapaita alueita – yhteishenki kasvaa leirikoulussa

Julkaistu:

Leirikoulu on erityisen hyvä paikka kiinnittää huomiota luokkahenkeen ja kiusaamisen vastaiseen työhön.

Ryhmähengen parantamiseen ja kaveritaitoihin liittyvät tavoitteet ovat luokkien yleisin tavoite leirikouluille. Luokat asettavat leirikoulutavoitteensa yhdessä opettajan ja/tai nuorisokeskusten ohjaajien tai nuorisotyöstä vastaavien kanssa. Opettajille suunnatusta palautekyselystä käy ilmi, että yhteishenki paranee leirikoulussa.

Kiitos leirikoulusta. Luokan haastavasta lähtötilanteesta huolimatta leirikoulusta tuli varmasti oppilaille todella mukava ja mieleenpainuva kokemus.

– Opettajan palaute

Leirikoulussa toimitaan porukalla. Uskomme, että yön yli -leireillä hoksataan syvemmin, miltä tuntuu, kun on hyvä olla porukassa muiden kanssa.

Suomen nuorisokeskusyhdistys täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Yksi juhlavuotemme teemoista on kaveritaitojen vahvistaminen. Se on meille erityisen tärkeä teema. Juhlavuoden osalta se pitää sisällään kaveritaitojen vahvistamisesta kertovan selitysvideon tuomisen leirikouluinfoihin sekä nuorisokeskusten henkilökunnan lisäkoulutusta ja työpajoja aiheesta.

Tehokkainta kiusaamisen vastaista toimintaa on ennaltaehkäisy. Kaikissa yhdeksässä nuorisokeskuksessa noudatetaan yhdessä laadittua kiusaamisen vastaista ohjetta ja Koko talo kasvattaa -periaatetta. Koko talo kasvattaa -periaate velvoittaa nuorisokeskusten aikuisia huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin, ja että hyvän käytöksen pelisääntöjä noudatetaan.

Suomen nuorisokeskukset ovat syrjinnästä vapaata aluetta ja meillä on kiusaamiseen nollatoleranssi. Siitä myös viestitään nuorisokeskuksissa näkyvästi.

Lue myös: STOP koulukiusaamiselle (17.8.2021)

Pyydä tarjous leiristä