Miksi kannattaa lähteä Nuotta-valmennukseen?

Julkaistu:

Tässäpä viisi täysin tai jokseenkin hyvää syytä lähteä Nuorisokeskusten Nuotta-valmennukseen.

  • Nuorten työpajaohjaajat ja etsivän nuorisotyöntekijät antavat Nuorisokeskusten Nuotta-valmennukselle 4,8 / 5 tähteä. (217 vastaajaa).
  • 99,1% Nuotta-valmennukseen ryhmänsä kanssa osallistuneista etsivistä tai nuorten työpajaohjaajista kokivat, että he oppivat tuntemaan ohjattavat nuorensa paremmin valmennuksen aikana. (Täysin samaa mieltä 73,7% vastaajista, jokseenkin samaa mieltä 25,4% vastaajista).
  • Leirimuotoinen nuorisotyö tukee toisiin tutustumista ja parantaa ryhmähenkeä. 98,7% nuorten työpajaohjaajista tai etsivistä on sitä mieltä, että nuorten valmiudet toimia ryhmässä kehittyivät Nuotta-valmennuksen aikana. (Täysin samaa mieltä 68,3% vastaajista, jokseenkin samaa mieltä 30,4% vastaajista).
  • Luontoympäristöllä on moni positiivisia vaikutuksia. 98,2% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että ympäristö kaukana kaupungista tuki valmennusprosessia. (Täysin samaa mieltä 78,1% vastaajista, jokseenkin samaa mieltä 20,1% vastaajista).
  • Nuotta-valmennuksessa yövytään useimmiten kolme yötä. Yön yli -toiminnoissa löydetään uusia yhteyksiä toisiin ihmisiin, itseensä ja luontoon. 91,7% Nuotta-valmennukseen osallistuneista nuorten ohjaajista on sitä, mieltä, että yöpyminen valmennuksessa tuki tavoitteiden saavuttamista. (Täysin samaa mieltä 80,2% vastaajista, jokseenkin samaa mieltä 11,5% vastaajista).

Vastaukset on kerätty vuoden 2022 aikana Nuorisokeskusten yhteisellä asiakaspalautteen kyselytyökalulla, Zeffillä. Kyselyyn ovat vastanneet Nuotta-valmennukseen osallistuneet etsivän nuorisotyöntekijät ja nuorten työpajaohjaajat. Vastausprosenttiin on yhdistetty täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä vastanneet. Muut vastausvaihtoehdot kyselyssä ovat jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa.

Pyydä tarjous leiristä