TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Julkaistu:

Muistorikkaat kokemukset, luonnon kunnioitus ja yhdessä tekemisen ilo – tätä kaikkea on tarjolla leirikouluissa. Eräs lapsi kehui, kuinka hän oli rohkaistunut tekemään uusia asioita kannustavassa ilmapiirissä. Toinen lapsi puolestaan totesi, että muutaman päivän leirikoulu oli hänelle vuoden paras kokemus. Opettajille tilaisuudet ovat antaneet mahdollisuuden parantaa luokkien ryhmähenkeä. 

Monista mieleenpainuvista leirikokemuksista on kiittäminen 30-vuotiasta Suomen nuorisokeskusyhdistystä, jonka piirissä järjestetään erilaisia leirejä koululaisille sekä valmennusta haastavissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Myös yksinäisemmät nuoret ovat löytäneet tiensä porukoihin, kun arjesta poikkeava ympäristö on tarjonnut uutta tekemistä rennommissa merkeissä. 

Nuorisokeskusten leirit tavoittavat vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria. Leirikouluissa solmitut ystävyydet kantavat pitkälle elämään. Samalla voimistunut yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmähenki vähentävät kiusaamista. 

Kiitän kaikkia Suomen nuorisokeskusten kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisia. Tuotte osallisuutta aikaan, jossa moni lapsi ja nuori kokee yhä enemmän yksinäisyyttä. Näinä haastavina aikoina meillä ei ole varaa kasvattaa nuorempien sukupolvien murheita. Heissähän lepää maamme tulevaisuus. Kuulemamme lasten kokemukset valavat toivoa siihen, että jokainen voi ylittää itsensä. 

Sauli Niinistö.

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen juhlavuoden suojelija 


REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING 

Minnesvärda upplevelser, ökad respekt för naturen och glädje i att arbeta tillsammans – allt detta erbjuder lägerskolorna. Ett av de barn som deltagit i verksamheten berättade att den stöttande atmosfären i lägerskolan uppmuntrar deltagarna att pröva på nya saker. Ett annat barn sade att dagarna i lägerskolan var årets absoluta höjdpunkt. För lärarna har lägerskolorna gjort det möjligt att stärka gemenskapen i klasserna. 

Bakom många minnesvärda lägerupplevelser står den 30-åriga föreningen Finlands ungdomscentrum rf, som ordnar läger för skolbarn och coachning för unga människor i utmanande livssituationer. Många ensamma ungdomar har funnit nya vänner i en omgivning som avviker från vardagen och ger tillfälle till nya aktiviteter i avspänd miljö. 

Ungdomscentrens läger når tiotusentals barn och ungdomar varje år. De vänskaper som skapas på lägren kan hålla hela livet ut. Den ökade känslan av samhörighet och gruppanda bidrar till att minska mobbning. 

Jag vill tacka alla som arbetar som utbildare och ledare vid ungdomscentren i Finland. Ni skapar delaktighet i en tid då många barn och ungdomar upplever allt mer ensamhet. I dessa svåra tider har vi inte råd att öka de yngre generationernas problem. Det är ju de unga som är vårt lands framtid. Barnens erfarenheter av verksamheten ger hopp om att var och en kan överträffa sig själv.

Sauli Niinistö.

Sauli Niinistö 
Republikens president 
Beskyddare av Finlands Ungdomscentrum rf:s jubileumsår


MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

Memorable experiences, respect for nature and the joy of being together – that’s what camp schools offer. One child praised how they were encouraged to do new things in a supportive atmosphere. Another child stated that the few days of camp school were the highlight of their year. For teachers, camp schools present the opportunity to improve team spirit in their classes. 

The many memorable camp experiences are thanks to the 30-year-old Finnish Youth Centre Association, which organises various camps for school children as well as coaching for young people in challenging life situations. The lonelier young people also find their way into groups as the environment that differs from everyday life has provided them new things to do in a more relaxed atmosphere. 

The youth centre camps reach tens of thousands of children and young people every year. Friendships made at the camp schools can last a lifetime. At the same time, an increased sense of belonging and team spirit reduce bullying. 

I extend my thanks to all the education and guidance professionals of the Finnish Youth Centres. You bring inclusion at a time when many children and young people are increasingly experiencing loneliness. In these challenging times, we cannot afford to add to the distress of younger generations. After all, the future of our country rests on them. The experiences of the children we hear from inspire hope that everyone can surpass themselves.

Sauli Niinistö.

Sauli Niinistö 
President of the Republic of Finland 
Patron of the Finnish Youth Centre Association’s anniversary year


Pyydä tarjous leiristä