Miten nuorisokeskuksissa edistetään nuorten liikkumista?

Julkaistu:

Suomessa on yhdeksän nuorisokeskusta, jotka kaikki sijaitsevat luonnon keskellä. Nuorisokeskukset ovat Suomen suurin leirikoulujen järjestäjä.

Keskuksissa on erinomaiset puitteet harrastaa liikuntaa: ulko- ja sisäliikuntatiloja, harrastus- ja liikuntavälineistöä sekä pihapelejä toiminnalliseen oppimiseen ja seikkailukasvatuksellisten aktiviteettien toteuttamiseen. Nuorisokeskuksiin tullaan yleensä ryhmien kanssa ja viivytään muutama yö. Nuorisokeskusten leirimuotoista toimintaa ovat leirikoulut, luonto- ja harrasteleirit, sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennus, perhe- ja virkistyslomat sekä monipuolinen kansainvälinen nuorisotoiminta. Myös leirien vapaa-ajalla kannustetaan ulkoiluun ja ulkopeleihin ja leikkeihin.

Nuorisokeskusten tilat levittäytyvät myös laajalle alueelle ja niissä suositaan hyötyliikuntaa sekä kiinnitetään huomioita turvallisuuteen ja esteettömyyteen.

Nuorisokeskusten tilat levittäytyvät myös laajalle alueelle ja niissä suositaan hyötyliikuntaa sekä kiinnitetään huomioita turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Nuorisokeskusten liikuntatiloja, välineitä ja niiden pihoilla olevia frisbee-ratoja ja luontopolkuja käytetään myös alueellisesti lasten ja nuorten kanssa. Nuorisokeskusten tilat levittäytyvät laajalle alueelle.

Lapsia kiipeämässä pulkkamäen laelle.

Suurin osa nuorisokeskusten leirimuotoisesta toiminnasta on toiminnallista ja liikunnallista: luonnossa retkeilyä, kiipeilyä, melontaa, pyöräilyä, sup-lautailua, ulkona seikkailemista kuten pakopelejä ja erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä. Asiakkaat valitsevat nuorisokeskusten pedagogisen työotteen mukaisesti itse aktiviteetit, mutta suurin kannuste tulla nuorisokeskukseen on toiminnallinen, liikunnallinen tekeminen, mikä vahvistaa ryhmähenkeä, irrottaa arjesta ja innostaa kokeilemaan uusia asioita ja haastamaan itseä.

Suurin osa nuorisokeskusten leirimuotoisesta toiminnasta on toiminnallista ja liikunnallista.

Nuorisokeskusten pedagogisen työn ytimessä on seikkailukasvatus, joka on yleensä liikunnallista ja tapahtuu ulkona. Ohjaajat työskentelevät tietoisesti turvallisen ilmapiirin luomiseksi. Ryhmän toimintaan ja sen prosesseihin kiinnitetään huomiota ja käytetään sitä voimavarana ja oppimisen tukena. Lapsia ja nuoria kannustetaan uusiin kokemuksiin ja tekemään asioita itse. Uusia lajeja kokeilemalla nuoret myös löytävät itselleen mieluisan liikuntaharrastuksen.

Seikkailukasvatuksellisin menetelmin voi järjestää matalan kynnyksen yhteisöllistä, innostavaa, osallistavaa ja toiminnallista harrastamista, joka tarjoaa vaihtoehdon liikkumattomalle elämäntavalle, eikä ole suorituskeskeistä.

Seikkailukasvatuksellisin menetelmin voi järjestää matalan kynnyksen yhteisöllistä, innostavaa, osallistavaa ja toiminnallista harrastamista, joka tarjoaa vaihtoehdon liikkumattomalle elämäntavalle, eikä ole suorituskeskeistä. Onnistumisen kokemuksia ja omien voimavarojen löytymistä tukee seikkailukasvatukselle ominainen ennalta tuntemattomuus ja riskien kokeminen turvallisesti ammatillisesti ohjatussa toiminnassa. Seikkaillessa tapahtuu usein, että nuori kokee tehneensä jotakin, johon ei olisi uskonut pystyvänsä. Hänelle syntyy ajatuksia, että hän voi tehdä huimia asioita. Tällaiset kokemukset auttavat nuorta luomaan itsestään uudenlaista tarinaa ja löytämään voimavarojaan. Näin voidaan edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Heli Eischer
Kehittämispäällikkö

Pyydä tarjous leiristä