REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING 

Julkaistu:

 Minnesvärda upplevelser, ökad respekt för naturen och glädje i att arbeta tillsammans – allt detta erbjuder lägerskolorna. Ett av de barn som deltagit i verksamheten berättade att den stöttande atmosfären i lägerskolan uppmuntrar deltagarna att pröva på nya saker. Ett annat barn sade att dagarna i lägerskolan var årets absoluta höjdpunkt. För lärarna har lägerskolorna gjort det möjligt att stärka gemenskapen i klasserna. 

Bakom många minnesvärda lägerupplevelser står den 30-åriga föreningen Finlands ungdomscentrum rf, som ordnar läger för skolbarn och coachning för unga människor i utmanande livssituationer. Många ensamma ungdomar har funnit nya vänner i en omgivning som avviker från vardagen och ger tillfälle till nya aktiviteter i avspänd miljö. 

Ungdomscentrens läger når tiotusentals barn och ungdomar varje år. De vänskaper som skapas på lägren kan hålla hela livet ut. Den ökade känslan av samhörighet och gruppanda bidrar till att minska mobbning. 

Jag vill tacka alla som arbetar som utbildare och ledare vid ungdomscentren i Finland. Ni skapar delaktighet i en tid då många barn och ungdomar upplever allt mer ensamhet. I dessa svåra tider har vi inte råd att öka de yngre generationernas problem. Det är ju de unga som är vårt lands framtid. Barnens erfarenheter av verksamheten ger hopp om att var och en kan överträffa sig själv.

Sauli Niinistö.

 Sauli Niinistö 
Republikens president 
Beskyddare av Finlands Ungdomscentrum rf:s jubileumsår