15 harjoitusta ryhmäytymiseen

Julkaistu:

Nimi + etukirjaimella alkava asia: Jokainen kertoo vuorollaan oman nimensä ja liittää etukirjaimellaan alkavan sanan nimen alkuun tai perään (esim. adjektiivi, eläin, asia, josta pitää tai mitä ottaa aina mukaan retkelle).

Jalkojen välistä kättely: Kävellään rajatussa tilassa musiikin soidessa. Kun musiikki loppuu, jokainen etsii itselleen parin. Parit menevät selät vastakkain, kättelevät toisiaan jalkojen välistä ja esittäytyvät. Kun musiikki alkaa soida uudestaan, jatketaan kävelyä.

Lännen nopein: Seisotaan piirissä. Yksi osallistuja jää piirin keskelle. Keskellä olija osoittaa jotakuta piirissä ja sanoo tämän nimen, jolloin osoitettu henkilö menee nopeasti kyykkyyn. Mainitun henkilön oikealla ja vasemmalla puolella olevat osallistujat puolestaan kääntyvät osoittamaan toisiaan ja yrittävät sanoa toistensa nimen mahdollisimman nopeasti. Se, kumpi sanoo nimen hitaammin tai väärin, vaihtaa paikkaa piirin keskellä olevan osallistujan kanssa. Jos keskellä olijan ensiksi osoittama henkilö ei hoksaa mennä kyykkyyn ennen kuin tämän vierustoverit osoittavat toisiaan, siirtyy hän keskelle.

Pudotuspeliversiossa keskellä oleva henkilö pysyy koko ajan samana ja kullakin kierroksella hitaimmin reagoinut osallistuja putoaa pelistä. Kun jäljellä on enää kaksi osallistujaa, he menevät selät vastakkain. Leikin ohjaaja alkaa luetella numeroita, ja osallistujat ottavat yhden askeleen eteenpäin aina numeron kuultuaan. Kun leikin ohjaaja sanoo luvun 3, osallistujat kääntyvät ympäri, osoittavat toisiaan ja yrittävät sanoa toistensa nimen. Nopeammin toisen nimen sanonut voittaa pelin ja on “lännen nopein”.

Nimien sijasta voidaan vaihtoehtoisesti sanoa “pam” aina toista osoitettaessa.

Pallon tai lankakerän heitto: Heitetään palloa piirissä osallistujalta toiselle. Kun pallo on itsellä, kerrotaan oma nimi ja jotain muuta itsestä (esim. mitä on tehnyt kesällä). Kun pallo on käynyt kaikilla, kierrätetään se vielä takaisinpäin samaa reittiä siten, että jokainen heittää pallon sille, jolta on sen ensimmäisellä kierroksella saanut. Samalla yritetään muistaa kyseisen henkilön nimi. Pallon sijasta harjoituksessa voi heittää myös lankakerää, jolloin piirin keskelle muodostuu verkko, joka sitten puretaan.

Huvitussalaatti: Istutaan piirissä. Yksi osallistuja seisoo piirin keskellä. Keskellä olija kertoo esimerkiksi jonkin asian, josta pitää. Ne osallistujat, jotka pitävät samasta asiasta, nousevat ylös ja yrittävät vaihtaa paikkaa keskenään. Keskellä olija yrittää ottaa yhden vapaista paikoista. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle ja kertoo seuraavan väittämän.

Tutustumisbingo: Jaetaan jokaiselle osallistujalle 4×4 ruudukko, jonka ruuduissa lukee erilaisia väittämiä, kuten “Minulla on koira.” tai “Olen tullut pyörällä kouluun.” Osallistujat lähtevät kiertämään toistensa luona ja yrittävät löytää henkilöitä, joihin ruuduissa olevat väittämät pätevät. Kun löytyy henkilö, johon jonkin ruudun väittämä pätee, tämän nimen saa kirjoittaa ruutuun. Osallistujat yrittävät saada täytettyä bingorivin (tai koko ruudukon).

Vaihtoehtoisesti voidaan toimia niin, että kaikki täyttävät bingoruudukon valmiiksi rauhassa. Lopuksi pelataan bingoa siten, että leikin ohjaaja luettelee ryhmäläisten nimiä, ja osallistujat rastittavat mainittuja nimiä omasta ruudukostaan.

Kesäkollaasi: Osallistujat koostavat lehtileikkeistä kollaasit, joiden avulla kerrotaan omasta kesästä ryhmälle.

Kehonosat yhteen: Liikutaan rajatussa tilassa musiikin soidessa. Kun musiikki loppuu, leikin ohjaaja sanoo jonkin kehonosan nimen ja lukumäärän, esim. “kolme kättä”. Osallistujien tulee muodostaa ryhmiä siten, että jokaisessa ryhmässä ohjeen mukainen määrä mainittuja kehonosia koskettaa toisiaan. Kun musiikki jatkuu, jatketaan liikkumista. Leikkiä voi vaikeuttaa eri kehonosia lisäämällä (esim. “kolme kättä ja yksi jalka” tai “kaksi päätä, neljä kättä ja yksi polvi”). Tehtäväksi voi antaa myös etsiä toinen osallistuja ja käydä kertomassa tälle esimerkiksi oma lempiruoka.

Ohjeistettu liikkuminen: Ryhmä kävelee rajatussa tilassa. Leikin ohjaaja antaa vaihtuvia ohjeita, kuinka moni henkilö saa liikkua ja millä tavalla (esim. kolme ihmistä liikkuu yhdellä jalalla, seitsemän ryhmäläistä pysähtyy). Ryhmän täytyy yhdessä toimia siten, että ohjaajan antamat ohjeet toteutuvat.

Puuhippa: Osallistujat menevät kukin yhden puun luokse. Kun ohjaaja sanoo “vaihda puuta”, kaikki siirtyvät eri puun luo. Ohjaaja voi myös kertoa eri tapoja, jolla puulta toiselle siirrytään (esim. lentäen kuin lintu, takaperin, karhukävelyä). Jos puita ei ole lähettyvillä, voidaan käyttää niiden sijasta esim. reppuja. Leikki sopii hyvin hieman pienemmille lapsille.

Solmu: Seisotaan piirissä. Ojennetaan kädet kohti piirin keskustaa ja otetaan muutama askel eteenpäin. Tartutaan sattumanvaraisesti toisten käsiin kiinni, jolloin ryhmästä muodostuu “solmu”. Ryhmän tehtävänä on yrittää avata solmu yhdessä. Vaihtoehtoisesti solmua avaamaan voidaan valita alussa yksi osallistuja, joka jää piirin ulkopuolelle ja ohjeistaa muita sieltä.

Yhteinen still-kuva: Kukin ryhmän jäsenistä asettuu vuorollaan kuvaan ja kertoo, mitä esittää (esim. “olen täytekakku”, “olen pöytäliina”, “olen tuoli” jne.) Muodostuneesta still-kuvasta voidaan ottaa lopuksi valokuva.

Kirjainpalikoiden poimiminen: Maahan on aseteltu puupalikoita, joista kussakin on kirjain sekä esimerkiksi narusta tehty lenkki. Osallistujat muodostavat piirin, ja jokaiselle ryhmäläiselle annetaan pitkän narun pää. Jokaisen narun toinen pää on sidottu keskellä olevaan koukkuun, jota osallistujat pystyvät liikuttelemaan narujen avulla. Ryhmän tehtävänä on siirtää puupalikoita koukun avulla määrättyyn paikkaan siten, että jokainen osallistuja koskee vain omaan naruunsa. Kun kaikki kirjainpalikat on siirretty onnistuneesti, ryhmän tulee ratkaista, mikä (ympäristöön liittyvä) sana palikoiden kirjaimista muodostuu.

Jos kyseessä on yhdyssana, voidaan tehtävä tehdä kahdessa ryhmässä, jotka saavat yhdyssanan eri osat. Tällöin molempien ryhmien täytyy onnistua tehtävässään, jotta lopullinen sana saadaan muodostettua. Tehtävän voi toteuttaa myös kilpailuna kahden ryhmän välillä. Haastetta voi lisätä siten, että narusta kiinni pitäviltä henkilöiltä sidotaan silmät, mutta he saavat toisen osallistujan viereensä ohjeistamaan sanallisesti, miten narua tulee liikuttaa tai kiristää. Harjoitus toimii hyvin esimerkiksi yläkouluikäisille nuorille.

Tornin rakennus: Osallistujat jaetaan pienryhmiin, jotka kilpailevat keskenään. Ryhmien tehtävänä on rakentaa määrätyssä ajassa mahdollisimman korkea torni spagetista ja teipistä. Lopuksi tornin päälle tulee asettaa vaahtokarkki. Tämä tehtävä soveltuu myös aikuisille.

Leiritavoitteet helmillä: Leirin aluksi sovitaan leirisääntöjen sijasta leiritavoitteet. Kun leiriläinen onnistuu tavoitteiden noudattamisessa, hän saa ohjaajilta helmiä, jotka kerätään yhteiseen kulhoon. Leirin päätteeksi ryhmä saa sen verran kakkuaineksia kuin helmiä on kerätty. Kakkuaineksista leivotaan yhteinen kakku.

Ideat on koottu Ulos2021-tapahtuman Reflektointi ja ryhmäytysharjoitusten ideariihessä.

Lue myös: Kymmenen ideaa luokkaretken varainhankintaan
Lue myös: 17 käytännön vinkkiä reflektointiin

Lisää leikkejä ja harjoituksia:
leikkipankki.fi
peda.net

Pyydä tarjous leiristä