Nuotta-valmennuksen kohderyhmä laajenee – ”Nuorten tuen tarve kasvanut pandemian ja oppivelvollisuusiän noston myötä”

Julkaistu:

Varaa Nuotta-valmennus tästä

Vuoden 2022 ajan maksuttomaan Nuotta-valmennukseen voivat osallistua kaikki 14-29-vuotiaat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevat nuoret. Nuotta-valmennusta on järjestetty aiemmin vain etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkaille. Palvelu laajenee vuoden 2022 loppuun asti kestävänä kokeiluna esimerkiksi erityis- ja koulunuorisotyön ryhmille sekä perhetyöhön ja kuntouttavaan toimintaan.

Jatkossa palvelua voivat käyttää myös Valma- ja Jopo-ryhmät, kymppiluokat, toisen asteen oppilaitokset ja kansanopistojen valmennusryhmät, maahanmuuttajat, harrasteryhmät ja järjestöt, kuntouttava työtoiminta, seurakunnat, sosiaalitoimi, perhetyö, lastensuojelu, sateenkaarinuoret, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat sekä liikuntarajoitteiset nuoret tai lievästi kehitysvammaiset nuoret.

– Kohderyhmän laajennuksen tavoitteena on tutkia, millaisia tarpeita koronapandemian jälkeisessä nuorisotyössä on niillä toimijoilla, jotka haluavat mukaan Nuotta-toimintaan, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Eija Pietilä taustoittaa.

Viisi nuorta paistaa vaahtokarkkeja iltanuotiolla.
Nuotta on leirimuotoinen tehovalmennus syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jota järjestetään Suomen yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Erityistuen tarve kasvanut

Nuotta-valmennuksella on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevien nuorten arjenhallintaan, itseluottamukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistumiseen.

– Laajennuksen tarve on ollut tiedossa aiemminkin, joten on hienoa, että nyt päästään työskentelemään kaikkien niiden nuorisoryhmien kanssa, jotka hyötyvät palvelusta, Nuotan laajennushanketta valmistellut Nuorisokeskus Anjalan nuorisotyön koordinaattori Joonas Rönkkönen iloitsee.

Nuotassa nuori saa ylittää omat rajansa turvallisessa ympäristössä ja tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin nuoriin. Rönkkösen mukaan jo pelkkä nuorisokeskusympäristöön pääseminen on monelle voitto.

– Omasta arjesta pois pääseminen auttaa jo itsessään. Nuotta-valmennus on luoteeltaan syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Uskon, että uudet kohderyhmät tulevat hyötymään esimerkiksi Nuotan seikkailu- ja elämyspedagogisesta toiminnasta ihan samalla tavalla kuin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojenkin asiakkaat, Rönkkönen vakuuttaa.

Joonas Rönkkönen maastopyörän selässä.
Nuotan laajennushanketta valmistellut Nuorisokeskus Anjalan nuorisotyön koordinaattori Joonas Rönkkönen uskoo, että uudet kohderyhmät tulevat hyötymään Nuotasta ihan samalla tavalla kuin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojenkin asiakkaat.

”Sain kipinän, että minustakin voi olla joskus johonkin”

Nuottaan osallistuneet kertovat valmennusjakson päätyttyä usein kasvaneesta itseluottamuksesta ja rohkeudesta osallistua ryhmätoimintaan. Nuotassa tähdätäänkin onnistumisiin, joista voi ammentaa myöhemmin esimerkiksi koulussa tai työnhaussa.

”Koronapandemiasta toipumisen ajanjaksolla on nähtävissä, että nuorten, ja myös nuorisotyön tuen tarve on suurempi kuin ennen pandemiaa. Nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista varsinkin nyt, kun samaan aikaan on pidennetty oppivelvollisuusikää.”

Eija Pietilä

– Hienointa on ollut kuulla palautetta siitä, että joku on löytänyt Nuotassa kipinän siihen, että hänestäkin voi olla joskus johonkin, tai nuoret ovat saaneet tukea nykyhetkessä tai tulevaisuudessa ahdistaviin asioihin, Eija Pietilä kertoo.

Pietilä näkee, että Nuotta-valmennukselle on kasvava tarve.

– Koronapandemiasta toipumisen ajanjaksolla on nähtävissä, että nuorten, ja myös nuorisotyön tuen tarve on suurempi kuin ennen pandemiaa. Nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista varsinkin nyt, kun samaan aikaan on pidennetty oppivelvollisuusikää. Nuorisokeskukset pääsevät auttamaan Nuotta-valmennuksen keinoin aiempaa useampaa nuorta.

Varaa Nuotta-valmennus tästä

Pyydä tarjous leiristä