Seikkailupedagogiset periaatteet päiväkotien arjessa

Julkaistu:

Erilaiset yksilö- ja ryhmäharjoitteet ovat erottamaton osa seikkailukasvatusta, mutta kuinka muuten kyseisen pedagogiikan voi tuoda osaksi varhaiskasvatuksen arkea? Entä minkälaisia asenteita, toimintatapoja ja taustateorioita tämä työote vaatii varhaiskasvattajalta? Nämä kysymykset ohjasivat Siiri Pirjamon opinnäytetyötä, jonka tavoitteena oli kehittää metsäryhmien kasvattajatiimin seikkailupedagogista osaamista Vuoreksen esikoulussa Tampereella.

Ympäristökasvatusta ja ulkona oppimista painottavien Vuoreksen eskarin metsäryhmien toiminta oli jo joiltain osin seikkailukasvatuksellista, mutta mitään yhteistä suunnitelmaa lähestymistavalle ei ollut kehitetty tiimin tai johdon taholta. Tilanne onkin hyvin tyypillinen varhaiskasvatuksen kentälle. Syksyllä 2021 Pirjamo syventyi aiheeseen taustatutkimuksen, haastattelujen ja aiemmin keväällä Vuoreksen metsäeskariryhmissä tehtyjen havaintojen avulla. Lopulta hän kiteytti laadukkaan ja merkityksellisen lähestymistavan ohjenuorat neljäksi periaatteeksi.

”Aiheen parissa työskentely oli todella innostavaa ja mehukasta. Toivon työni tulosten tulevan haastetuiksi käytännössä ympäri Suomea. Parhaassa tapauksessa löydän itsekin työmaan, jossa saan jatkaa asiantuntemukseni kartuttamista aiheen tiimoilta.”

Aiheen parissa työskentely oli todella innostavaa ja mehukasta. Toivon työni tulosten tulevan haastetuiksi käytännössä ympäri Suomea. Parhaassa tapauksessa löydän itsekin työmaan, jossa saan jatkaa asiantuntemukseni kartuttamista aiheen tiimoilta.

– Siiri Pirjamo

Oman tiimin tai päiväkodin seikkailupedagogista työotetta voi alkuun tarkastella lapsilähtöisyyden, kokeellisuuden, sitoutuneisuuden, sekä tietoisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden avulla. Toteuttaakseen laadukasta seikkailupedagogiikkaa varhaiskasvattajan ei tarvitse olla kuin ohjelmapalvelutoimiston edustaja, jolla on tarjota valmiit elämyspaketit joka lähtöön. Onkin eri asia ammentaa oppia yllättävistä tilanteista ja lasten touhuista, kuin turvautua tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin. Tällöin kasvattajan hallinnantunne syntyy luottamuksesta muihin tiimiläisiin, ryhmän lapsiin, sekä omaan ammattitaitoon.

Tärkeää on oivaltaa, että mahdollistaessaan lasten kokemusperäisen oppimisen, myös kasvattaja itse astuu seikkailun polulle.

– Siiri Pirjamo

Aktiivinen, jatkuva reflektointi tiimin kesken auttaa ylläpitämään toiminnan laatua. Yhteinen ymmärrys seikkailupedagogiikan teoriasta, hyödyistä ja tavoitteista on keskeistä. Varsinkin kahdesta jälkimmäisestä tulee keskustella myös lasten kanssa avoimesti. Lopulta seikkailupedagogiikan tuominen osaksi arjen toimintaa tulisi olla mielekästä ja motivoivaa, eikä jälleen yksi taakka lisää. Opinnäytetyötutkielmassa haastatelluille varhaiskasvattajille työote on osoittautunut palkitsevaksi, hyvinvointia tukevaksi ja ennen kaikkea oivaksi keinoksi toteuttaa lapsilähtöisyyttä käytännössä.

Englanninkielisen opinnäyteyön voit lukea kokonaisuudessaan Theseus.fi-tietokannasta seuraamalla tätä linkkiä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111820589

Siiri Pirjamo.

Siiri Pirjamo
siiri.pirjamo(at)gmail.com

Siiri valmistuu ensimmäisten joukossa Humanistisen ammattikorkeakoulun seikkailukasvatuksen englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta joulukuussa 2021. Hän asuu Tampereella ja liikkuu mieluiten korkealle kiiveten.

Kommentti Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkostosta:

Sain kunnian hieman sparrata Siiriä opinnäytetyön aiheen kanssa ja verkostona pystyimme auttamaan muun muassa haastateltavien etsimisessä. Tämän kaltainen kehittämistyö on erittäin merkittävää, vielä melko pieniä taaperon askelia ottavan aiheemme parissa. Tämähän oli malliesimerkki toimivasta verkostomaisesta yhteistyöstä: kun uskaltaa pyytää apua, yllättäen sitä saattaakin löytyä viereltä. Tarve valtakunnalliselle kasvattajaverkostollemme todentui ja samalla pääsimme tekemään toimintamme painopisteiden mukaista työtä. Parhaimmillaan onnistuimme jälleen hieman vahvistamaan seikkailukasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa, joka on edelleen valitettavan riippuvainen yksittäisten kasvattajien innosta ja osaamisesta.

Opinnäytetyön tapaushan konkretisoi tätä loistavasti. Vuoreksessa on tehty hienoa pioneerityötä, kun puhutaan seikkailukasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Toimintaa on aikanaan laittanut alulle varhaiskasvatuksen opettaja Taru Lindgren, joka on aiheen huippuosaaja ja merkittävä toimija myös verkostossamme. Ilman olemassa olevaa ja valmista mallia, hän määritteli pitkälti sen minkälaisin seikkailukasvatuksellisin suuntaviivoin opetusta alettiin kyseisessä toimintayksikössä toteuttamaan. Ajan myötä ja uusien osaajien tartuttua ruoriin, nähtiin tarve jatkokehittämiselle ja toiminnan rakenteiden vahvistamiselle. Siis mitä mehukkain paikka ja aihe Siirin opparille!

Tästä opinnäytetyöstä vahvaa suositusta vaikka joulun ajan lukemiseksi. Laadukkaasta työstä löytyy varmasti ohjenuoraa yhden jos toisenkin yksikön toiminnan kehittämiseen. Oli ilo olla mukana ja toivon että verkostoomme ollaan jatkossakin yhteydessä kaikenlaisten yhteistyökuvioiden merkeissä, matalimmalla mahdollisella kynnyksellä!

Rauhaa jouluun kaikille seikkailijoille!

Juho Olenius.

Juho Olenius
Varhaiskasvatuksen opettaja
juho.olenius@kolumbus.fiVarhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto
https://www.facebook.com/groups/394188441588607

Pyydä tarjous leiristä