Sustainable Travel Finland -sertifikaatti Nuorisokeskus Marttiselle

Julkaistu:

Nuorisokeskus Marttinen on saavuttanut Visit Finlandin myöntämänä Sustainable Travel Finland -sertifikaatin. Marttinen täytti sertifikaatin vaatimat kriteerit ja on siten saanut käyttöoikeuden merkkiin osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Marttinen haki STF-sertifikaattia joulukuussa 2022 ja siten saavutti merkin nopeasti. Toimiin ryhdyttiin lähes heti Green Key -sertifikaatin saamisen jälkeen, joka oli järkevää, sillä STF-merkin saamiseksi edellytyksenä on jo olemassa oleva toiminnan kestävyyden osoittava sertifikaatti, kuten Green Key. STF-polulla oli muita kriteereitä, kuitenkin Green Keyn saaminen nopeutti prosessia huomattavasti. Sertifikaatti vahvistaa ja todistaa entisestään Marttisen kykyä toimia vastuullisesti sen ollessa Pirkanmaan harvoista STF-merkin saaneista.

Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland merkin, jotta matkailuelinkeino kykenisi vastaamaan alati muuttuvaan kysyntään ja kehittymään kestävästi. Visit Finland tarjoaa siksi maksuttoman STF-ohjelman yrityksille ja destinaatioille, jotka ovat siitä kiinnostuneet. Ohjelma tarjoaa kestävän matkailun kehittämisen työkaluja ja ohjelman läpikäyneet saavat sertifikaatin, joka kertoo kansainvälisille matkailijoille kestävästä matkailuliiketoiminnasta. Merkin saavuttaneet saavat käyttöönsä tukea jatkuvaan kehittämiseen, uusinta tietoa, sekä lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kautta.

STF-ohjelma sisältää seitsemän askeleen polun, joka sisältää kriteerejä kuten sitoutuminen, osaamisen kasvattaminen, kehittämissuunnitelma, vastuullisuusviestintä, sertifiointi, todentaminen ja mitattavuus, ja jatkuva kehittäminen. Nämä polut läpikäytyään yritys lähettää hakemuksen ja sen tullessa hyväksytyksi on sertifikaatti saavutettu ja käyttöoikeus myönnetty.

Nuorisokeskus Marttisessa toimintaa on arvojensa mukaisesti kehitetty kestävästi ja vastuullisesti jo useiden vuosien ajan. Green Key ja nyt Sustainable Travel Finland sertifikaatit tuovat tätä näkyvämmäksi Marttisen useille asiakasryhmille. 

Nuorisokeskus Marttiselle Sustainable Travel Finland, kuten Green Keykin on osoitus laadukkaasta työstä ja lisäksi todella hyvä työväline, jonka avulla Marttinen tarjoaa asiakkailleen entistä vastuullisempaa, laadukkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotetta ja palvelua kehittyen tulevaisuuteen.

Pyydä tarjous leiristä