Seikkailukasvatus lyömässä läpi Suomessa

Julkaistu:

Seikkailukasvatus on vapaan seikkailun hyödyistä ammentava ammattimainen ja turvallinen menetelmä ihmisenä kasvun ja kehittymisen tueksi. Seikkailukasvatusta käytetään Suomessa muun muassa varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, terapiassa ja kuntoutuksessa.

– Seikkailukasvatuksen avulla voidaan kehittää itsetuntemusta, yhteistyötaitoja, kykyä hallita omia tunteita ja parantaa luottoa siihen, että pystyy selviämään haastavista tilanteista, Suomen seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmän puheenjohtaja Arto Tiihonen avaa.

– Ihmisen kasvu ja kehitys yhdistyy seikkailukasvatuksessa usein luontokokemuksiin. Menetelmä on koettu toimivaksi muun muassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä ilmastonmuutoksen hidastamisessa, hän lisää.

Kaksi kiipeilijää yläköysiradalla.
Seikkailukasvatuksessa kiipeilyn avulla voidaan harjoitella esimerkiksi luottamusta kaveriin, yhteistyötä ja avun vastaanottamista. Yläköysiradalla on tarkoituksella kohtia, joista voi edetä vain kaverin tukeen luottaen. Kuva: Nuorisokeskus Marttinen.

Pysyviä hyötyjä arkeen

Seikkailukasvatus eroaa vapaasta seikkailusta muun muassa siten, että seikkailun tavoite asetetaan aina kasvatuksellisesta näkökulmasta. Syntyvistä kokemuksista voi ammentaa myöhemmissä elämän haasteissa.

– Kokemukset käydään aina läpi eli reflektoidaan, jolloin saadaan pysyviä hyötyjä arkeen, Tiihonen korostaa.

Nuorisotyössä voidaan käyttää ryhmäytymisen apuna vaikkapa suurkanoottimelontaa.

– On eri asia meloa huvikseen kuin käyttää kanoottia kasvatuksen menetelmänä. Seikkailukasvatuksen avulla tarjotaan hetkiä, joissa osallistujat näkevät toistensa vahvuuksia, jolloin ryhmäytyminen tapahtuu luontevasti. Samalla rakennetaan luontosuhdetta, Tiihonen esittelee.

Oivalluksia arjen kaavoja rikkomalla

Varhaiskasvatuksessa päiväpiirin pitäminen sisätilojen sijaan lähimetsässä on jo itsessään rauhoittava ja ryhmää tiivistävä kokemus. Taitojen kehittyessä ohjaaja voi antaa vastuuta toiminnasta, kuten vaikkapa suunnistamisesta, myös lapsille. 

– Jonossa kulkemisen sijaan lapsia voidaan kasvattaa ottamaan vastuuta itsestä ja ryhmästä suunnistamisen avulla.

Seikkailukasvatusta pienten lasten kanssa voidaan syventää yhteisellä tekemisellä, kuten sillan rakentamisella, jota varten ohjaaja on valmistellut osan materiaaleista siten, että niiden paikoilleen saamisessa tarvitaan kaverin apua.

Kokonaisvaltainen kasvun menetelmä

Seikkailun sisällöiksi ajatellaan helposti vain vaativia eräretkiä, melontaa tai kiipeilyä, mutta yhtä hyvin seikkailukasvatusta voi toteuttaa myös lähiluonnossa, sisätiloissa tai sosiaalisissa tilanteissa.

– Seikkailukasvatuksella on runsaasti annettavaa erityisesti tässä ajassa, kun ulkona oppiminen ja toimita luontoympäristöissä korostuvat. Luonto on monipuolinen ja ilmainen oppimisympäristö. Monet nuoret, joita ei saada perinteisten auttamisjärjestelmän piiriin, ovat hyötyneet seikkailukasvatuksesta, Tiihonen sanoo.

Pyydä tarjous leiristä