Tiedote: Nuotta-toiminnan jatkuvuus turvattava

Julkaistu:

Tiedote luettavana lopussa.


Suomen nuorisokeskukset ja niiden yhteistyöorganisaatio Suomen nuorisokeskusyhdistys (SNK ry) järjestivät jo perinteeksi muodostuneen eduskuntapäivän 16.11. eduskuntatalon lisärakennuksessa pikkuparlamentissa. Tapahtuman isäntänä toimi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Tänä vuonna tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Nuotta-toiminnasta sekä nuorisokeskusten kansainvälisestä nuorisotyöstä.


Nuotta-valmennuskokemuksista nuorisokeskuksissa kertoivat erityisnuorisotyöntekijä Laura Manninen, nuorisotyön koordinaattori Outi Rasimus sekä Nuotta-valmennuksessa ollut nuori. Kaikissa puheenvuoroissa tuotiin esiin yhdessä tekemisen merkityksellisyys ja onnistumisten kokemukset, joita nuoret ovat kokeneet valmennuksissa. Irtiotto omasta tutusta ympäristöstä ja uusien asioiden tekeminen tuo usein näköalaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan.


Nuotta-valmennuksen rahoituksen jatkuvuus on ollut epävarmaa. Tällä hetkellä toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala kehotti nuorisokeskuksia jatkossakin toimimaan aktiivisesti Nuotta-toiminnan rahoituksen takaamiseksi.


TIEDOTE


Julkaisuvapaa


Nuotta-toiminnan jatkuvuus turvattava


Suomen nuorisokeskukset ja niiden yhteistyöorganisaatio Suomen nuorisokeskusyhdistys (SNK ry) järjestivät jo perinteeksi muodostuneen eduskuntapäivän 16.11. eduskuntatalon lisärakennuksessa pikkuparlamentissa. Tapahtuman isäntänä toimi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Tänä vuonna tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Nuotta-toiminnasta sekä nuorisokeskusten kansainvälisestä nuorisotyöstä.


”Jokainen nuorisokeskus tarjoaa omaleimaisen ja virkistävän vaikutuksen alueelleen. Suomen nuorisokeskusten rooli nähdään tärkeänä nuorten oman osallisuuden kehittämisessä. Vuorovaikutus omanikäisten kanssa kasvattaa nuorta kohtaamaan muita, osallistumaan, päättämään sekä ratkaisemaan ongelmia,” kertoi Kärnä avajaispuheessaan. Kärnä toi esiin myös nuorisokeskusten investointeihin myönnettävän rahoituksen haasteellisuuden tulevaisuudessa. Kärnän mukaan rahoituksen turvaaminen on kuitenkin tärkeää, jotta laadukas nuorisotyö voi jatkua valtakunnallisena.


Suomen nuorisokeskusyhdistyksen puheenjohtaja Jari Korkalainen totesi pitämässään puheessaan, että nuorisokeskukset tarjoavat hyvän alustan myös muille nuorisoalan toimijoille. Esimerkiksi nuorisokeskusten tarjoama Nuotta-valmennus tukee nuorten sosiaalista vahvistumista, missä keskitytään erityisesti tukemaan nuorten arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista.


Nuotta-valmennuskokemuksista nuorisokeskuksissa kertoivat erityisnuorisotyöntekijä Laura Manninen, nuorisotyön koordinaattori Outi Rasimus sekä Nuotta-valmennuksessa ollut nuori. Kaikissa puheenvuoroissa tuotiin esiin yhdessä tekemisen merkityksellisyys ja onnistumisten kokemukset, joita nuoret ovat kokeneet valmennuksissa. Irtiotto omasta tutusta ympäristöstä ja uusien asioiden tekeminen tuo usein näköalaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan.


Nuotta-valmennuksen rahoituksen jatkuvuus on ollut epävarmaa. Tällä hetkellä toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala kehotti nuorisokeskuksia jatkossakin toimimaan aktiivisesti Nuotta-toiminnan rahoituksen takaamiseksi.


Lisätietoja:

Anniina Nykänen

Suomen nuorisokeskusyhdistys,

040 5866629

Pyydä tarjous leiristä