Tietoa ja neuvontaa nuorille heidän oikeuksistaan, myös nuorisokeskuksissa

Julkaistu:

Olen työskennellyt nuorisotyössä vuodesta 1995. Nuorille suunnattu tiedottaminen ja neuvonta tulivat osaksi työnkuvaani, kun Kokkolan kaupunki ja nuorisotoimi lähtivät mukaan valtakunnalliseen osallisuushankkeeseen, Lasten ja nuorten Kokkola -hankkeella. Nuorisotoimi perusti tuon hankkeen puitteissa nuorisotiedotuspisteen ja verkkoneuvontapalvelun syksyllä 1998 parantamaan nuorille suunnattua tiedottamista ja neuvontaa, kärkenä nuorten osallisuuden edistäminen. Sen jälkeen työ on vienyt mennessään.


Olen ollut etuoikeutettu, kun olen nuorisotyönurani alusta saakka saanut olla mukana myös nuorisokeskusten toiminnassa. Alussa se oli Kokkolassa Villa Elban järjestämät toiminnot ja koordinoimat hankkeet. Vahvasti kansainvälistä nuorisotyötä, mutta myös laaja maakunnallinen nuorisotiedotuksen hanke 2000-luvulla. Nuorisokeskukset ovat olleet itselleni henkilökohtaisesti yksi tärkeä nuorisotyön oppimisalusta.


Nuorisotyö on moninaista. Se ei ole vain yhtä kaistaa etenevä työmuoto, vaan kaistoja on rinnakkain useita. Päämäärä on kuitenkin aina yhteinen: nuorten hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen sekä nuorten kasvun tukeminen aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämä moninaisuus näkyy myös nuorisokeskusten toiminnassa. Paljon erilaista toimintaa lasten ja nuorten kanssa. Elämyksiä, seikkailua, kokemuksia ja yhdessä tekemistä, kaikki nuoret tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.


Olen iloinen ja tyytyväinen siitä, että valtakunnalliset nuorisokeskukset ovat huomioineet työssään myös nuorisotyön työmuotona nuorille tiedottamisen ja neuvonnan. Villa Elba koordinoi jälleen pienen tauon jälkeen Keski-Pohjanmaalla nuorisotiedotushanketta. Monissa nuorisokeskuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen kuinka viedä kansainvälistymiseen ja liikkuvuuteen liittyvää tietoa ja neuvontaa nuorille myös syrjäseuduilla. Mitä kaikkea se voikaan olla nuorisotyöllisenä toimintamuotona nuorisokeskuksissa?


Tietoa nuorten oikeuksista


Valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa kohdataan valtava määrä nuoria vuosittain. Nuoret tulevat ympäri Suomen, Pohjoismaita, Eurooppaa ja muistakin maanosista ympäri maailmaa. Monelle nuorelle nuorisokeskus saattaa olla ainoa nuorisotyöllinen toimintaympäristö, jonka he nuoruutensa aikana kokevat ja kohtaavat. Siis erittäin hedelmällinen toimintaympäristö tavoittaa nuoria laajasti, erilaisine taustoine ja tiedontarpeineen. Haastankin nuorisokeskukset pohtimaan kuinka ne voivat olla jalkauttamassa nuorten tieto- ja neuvontatyötä erilaisin keinoin uutta Euroopan neuvoston hyväksymää suositusta hyödyntäen.  Suositus nuorten oikeuksista saada tietoa heidän oikeuksistaan (Recommendation on Young People’s Access to Rights Adopted) nostaa esille muun muassa nuorten kokeman erilaisen syrjinnän sekä nuoriin kohdistuvat lailliset ja käytännöntason esteet  rauhanomaiseen kokoontumiseen. Usea suosituksen kohta toteutuu Suomessa varmaankin lähes moitteettomasti, mutta mikä olisikaan hedelmällisempää kuin pohtia kansainvälisessä kokoonpanossa nuorten kanssa miten nuorten oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa.


Mika Pietilä, erityisasiantuntija

Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Pyydä tarjous leiristä