Syrjäytymisen ehkäisy, koulutus ja hiilineutraalius nousevat esiin hallitusohjelmassa

Julkaistu:


Uusi hallitusohjelma julkistettiin eilen 3.6.2019. Tässä poimintoja tavoitteista, jotka ovat huomionarvoisia nuorisoalan ja nuorisokeskusverkoston näkökulmasta.


 • Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, mikä edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Hallitus edistää kuntien ja alueiden omien hiilineutraaliussuunnitelmien valmistelua ja ilmastotoimien toimeenpanoa.
 • Kasvatetaan luonnonsuojelun rahoitusta kokonaisuudessaan 100 miljoonalla eurolla vuositasolla. METSO-ohjelmaa jatketaan ja uudistetaan sekä korotetaan sen rahoitusta. Laajennetaan kansallispuistoverkostoa. Edistetään luonto- ja ympäristökasvatusta.
 • Lisärahoitus kulttuurille, liikunnalle ja nuorisotyölle yht. 22,5 miljoonaa euroa, joista kaksi miljoonaa nuorisotyöhön, työpajatoimintaan. Summalla rahoitetaan myös valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämiseksi sosiaali-, koulutus- ja te-palveluista etsivän nuorisotyön käyttöön. Vähentyviä Veikkaus-varoja kompensoidaan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta.
 • Tehdään Liikkuva Suomi -ohjelma ja kehitetään arviointitoimintaa. Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa eri elämänvaiheisiin.
 • Nuoria kannustetaan rauhantyöhön ja ulkopolitiikkaan; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus.
 • Hajanaista nuorisopolitiikan koordinoimista halutaan parantaa: lapsi- ja nuorisopolitiikalle ministerityöryhmä.
 • Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa otetaan pääteemaksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja sen kehittämiseksi kehitetään uusia työkaluja.
 • Oppivelvollisuusikää pidennetään 18 ikävuoteen ja otetaan käyttöön maksuton toinen aste.
 • Työpaikkatakuu valmistuneille nuorille: työpaikka, harjoittelu, työpaja tai kuntoutus.
 • Koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa ja yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä lisätään ja kehitetään, samoin ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta.
 • Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan: lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta luovutaan lasten ollessa pieniä.
 • Mielenterveysstrategia laaditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti.  Uuden nuorisolain mukaista valtakunnallista nuorisotyön- ja politiikan ohjelmaa (Vanupo) vuosille 2017–2019 valmistellaan parhaillaan. Suomen nuorisokeskusyhdistys osallistuu OKM:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.6.2019. SNK myös laatii oman lausuntonsa Vanupoa varten. Kestävän kehityksen vahvistaminen kasvatustyössä on SNK:n mielestä erityisen tärkeää ilmastotavoitteiden edistämisessä.
Pyydä tarjous leiristä