Nuorisokeskus Piispalaan haetaan uutta johtajaa

Julkaistu:

piispala


Nuorisokeskus Piispala on Kannonkosken kunnan omistama kunnallinen liikelaitos (mm. itsenäinen henkilöstö- ja taloushallinto), jonka ensisijaisena tehtävanä on toimia nuorisolain mukaisena valtakunnallisena nuorisokeskuksena ja toteuttaa nuorisokeskuksille lainsäädannössä määriteltyjä tavoitteita ja tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee keskuksen nuorisotoimintaa. Piispala muodostaa 8 muun nuorisokeskuksen kanssa yhteisen nuorisokeskusverkoston. Järjestamme ennaltaehkaisevällä työotteella ja vahvalla yhteiskuntavastuulla vuosittain yli 300 leirikoulua (Suomen suurin leirikoulukeskus) lähes 7000 oppilaalle sekä runsaasti muita lasten ja nuorten leirejä, tuettuja perhelomia ja työhyvinvoinnin palveluja. Piispala omistaa lisäksi elinkeinotoimintaa varten perustetun Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n. Piispalan kokonaisliikevaihto on noin 4,0 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstötyövuosia kertyy yli 60. Katso lisätietoja: www.piispala.fi.


Virkasuhteeseen valittava johtaja vastaa liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta, hallinnosta ja kehittämisestä Piispalan johtosäännon mukaisesti. Johtajan tehtäviin kuuluu myos Piispalan omistaman Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Johtaja raportoi liikelaitoksen johtokunnalle.


Työn hoitamisen edellytykset


Työ edellyttää laaja-alaista osaamista Piispalan johtosäännössä johtajan tehtäviksi määritellyillä osa-alueilla, liiketalouden ymmärrystä, riittävää työkokemusta vastuuseen kuuluvilta osaalueilta sekä strategista ajattelukykyä. Työ edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia itsenäisesti ja vastuullisesti Piispalan johtajana.


Palkkaus ym. työehdot


Palkkaus KVTES:n mukainen, jonka lisäksi hakijat voivat jättää myös oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään aluksi 6 kk:n koeajalla. Piispala tarjoaa työntekijöilleen ateriaedun (verotusarvo) sekä erilaisia virkistys-, työkunto- yms. palveluja.


Kelpoisuusehdot


Perustuslain 125§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito (määritelty tarkemmin laissa). Lisäksi johtajan virkaan valittavalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto tai muuten osoitettu pätevyys, riittävästi työkokemusta viran tehtaväalueelta sekä tehtävän hoitamisen kannalta riittävä kielitaito.


Hakeminen


Vapaamuotoiset hakemukset tiistaihin 25.6.2019 klo 14.00 mennessä sähköpostitse kari.hietaharju@piispala.fi tai postitse Nuorisokeskus Piispala (merkintä "Hakemus johtajan virkaan"), Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski. Liitä hakemukseesi cv ja maininta mikäli et halua nimeäsi julkisuuteen. Hakemuksia ei palauteta.


Valintamenettely


Hakemusten käsittelyn jälkeen osa hakijoista kutsutaan erikseen järjestettävään valinta-/haastattelutilaisuuteen, joka pidetään viikolla 32 ti-ke 6.-7.8.


Lisätiedustelut


Mahdollisiin lisätiedusteluihin vastaavat johtokunnan puheenjohtaja Johannes Leppänen (p. 0400-421 748) tai sähköposti johannes.leppanen@kannonkoski.fi ja johtaja Kari Hietaharju sähköposti kari.hietaharju@piispala.fi (p. 0207 694302).

Pyydä tarjous leiristä