Suomen nuorisokeskuksille merkittäviä avustuksia EU:n Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta

Julkaistu:


EU:n Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta on myönnetty liki 400 000 euroa Suomen nuorisokeskuksille kansainväliseen nuorisotyöhön, eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun ja nuorisovaihtoihin. Vuoden 2018 ensimmäisellä hakukierroksella vastaanotettiin yhteensä 103 hakemusta, joista 46:lle myönnettiin rahoitus. Suomen nuorisokeskukset saivat rahoitusta yhteensä yhdeksän hankkeen toteuttamiseen.


Nuorisotyöllä keskeinen rooli nuorten osallisuuden lisäämisessä


Youth in Actionin kohderyhmänä ovat erityisesti 13–30-vuotiaat nuoret sekä nuorisotyöntekijät. Ohjelman eri toiminnoilla edistetään kohderyhmien liikkuvuutta, kehitetään nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tuetaan nuorisopolitiikan uudistamista.


Yksi tuetuista hankkeista on Nuorisokeskus Villa Elban Training course for International Club leaders -koulutus, jossa 50 nuorten parissa toimivaa ammattilaista ja nuorta kokoontuu kehittämään International Club toimintaa. International Clubissa nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan kansainvälisyyteen liittyviä toimintoja ja tapahtumia.


Eurooppalaisella vapaaehtoispalvelulla ja nuorisovaihdoilla edistetään nuorten liikkuvuutta


Erasmus+ -ohjelma tähtää nuorten työllistymismahdollisuuksien, koulutustason ja taitojen parantamiseen. Ohjelma pyrkii huomioimaan erilaiset nuoret ja helpottamaan eri sektorien välistä yhteistyötä.


Nuorisokeskus Marttinen vastaanottaa 10 vapaaehtoista seitsemän kuukauden pituisille jaksoille työskentelemään alueen eri nuorisoalan toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla Marttinen tukee ja vahvistaa alueella sekä nuorten että heidän parissaan toimijoiden kansainvälistymistä. Nuorisokeskus Metsäkartano puolestaan tuo nuorisovaihdon kautta yhteen yli 40 suomalaista ja espanjalaista nuorta. Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja nuorisovaihtojen avulla lisätään kulttuurienvälistä ymmärrystä ja edistetään kotikansainvälisyyttä.


Koulun ulkopuolella opittujen taitojen merkitys kasvamassa


Valmiuksia pärjätä niin arjessa, työelämässä kuin osana yhteiskuntaa lisää vahva osaaminen. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan koulun ulkopuolella opittujen taitojen merkitys on kasvamassa. Erasmus+ -ohjelmaan liittyvä kansainvälinen toiminta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Vapaa-ajan areenat muodostavat tärkeän vaikuttamiseen perehdyttävän kentän, ja kansainväliset kohtaamiset tukevat nuoren empatiataitojen kasvua. Kansainvälinen toiminta voi myös olla osa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta. 


Suomen nuorisokeskuset ovat vahva kansainvälisen nuorisotyön mahdollistaja. Nuorisokeskusten nuorisotyö edistää nuorten kansainvälistymistä ja kotikansainvälisyyttä muuan muassa nuorisovaihdoin, vapaaehtoispalveluin, kouluvierailuin sekä kansainvälisyyttä edistävin tapahtumin ja toiminnallisin työpajoin. Nuorisokeskukset neuvovat nuorisoryhmiä ja yksittäisiä nuoria kansainvälisiin mahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä ja auttavat räätälöimään polkuja kansainväliseen nuorisotoimintaan. 

Pyydä tarjous leiristä