Kestävän kehityksen kasvatuksella kohti eduskuntavaaleja 2019

Julkaistu:


Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen merkitys on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen myötä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut edistämään kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta. Kestävän kehityksen kasvatus ja kestävän elämäntavan edistäminen on keskeisesti mukana myös valtakunnallisissa varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lukio-opetuksen perusteissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa, mutta tutkimusten mukaan toteutus on satunnaista.


Kasvatus ja koulutus ovat keskeisiä keinoja kestävän tulevaisuuden edistämisessä. Tarve, perustelut ja sitoumukset ovat jo olemassa – nyt tarvitaan enää toimeenpano! 


Suomen nuorisokeskusyhdistys on yhdessä muiden ympäristökasvatusta edistävien järjestöjen kanssa laatinut kolme tavoitetta, jotka toteutuessaan oleellisesti parantaisivat ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tilaa Suomessa.


1. Riittävät valmiudet ja osaaminen kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille 

Opettajien ja kasvattajien tulee saada riittävät valmiudet kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä varmistetaan riittävällä koulutuksella. 


2. Tuki ja työkalut kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille 

Opettajien ja kasvattajien tulee saada tukea ja työkaluja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen. Kouluilla, päiväkodeilla ja oppilaitoksilla tulisi olla oma kestävän kehityksen ohjelma, tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää luonto- ja ympäristökoulujen palveluita, järjestöjen luonto- ja ympäristöaiheisia kouluvierailuja sekä luontopainotteista iltapäiväkerhotoimintaa. Varmistetaan näille kestävän kehityksen kasvatusta tukeville toiminnoille riittävä resursointi. 


3. Tuki ja resurssit kestävän kehityksen kasvatukselle ja ympäristötietoisuuden lisäämiselle myös osana elinikäistä oppimista ja nonformaalia kasvatusta 

Tarvitsemme uusia keinoja kansalaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Keskeiset osaamistarpeet tulee selvittää. Uusia keinoja ympäristövastuullisen toiminnan ja ympäristökansalaisuuden edistämiseen tulee kehittää. Sitran kyselytutkimuksessa suurin osa suomalaisista pitää toimimista ympäristöä säästäen tärkeänä, mutta ympäristötietoisuus siirtyy hitaasti sanoista tekoihin. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittämiseen ja lisäämiseen on varattava riittävät resurssit. Rahoitus valtakunnallisille ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksille on turvattava jatkossakin. 


Tutustu tavoitepaperiimme (pdf), jossa on tarkemmin kuvattu kukin tavoite, perustelut ja myös arvioitu sen kustannuksia.


Näiden yhteisten tavoitteiden takana ovat seuraavat järjestöt ja tahot:


FEE Suomi – Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

Luonto-Liitto ry

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

WWF Suomi

Suomen luonnonsuojeluliitto

Natur och Miljö

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

Lastentarhanopettajaliitto

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi ry

Pirkanmaan ympäristökasvatus ry


 

Pyydä tarjous leiristä