Aluehallintovirastolta avustusta kansainvälisen nuorisotyön kehittämiseen

Julkaistu:


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta nuorisoalan kansainvälisen toiminnan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen kolmelle nuorisokeskukselle. Nuorisokeskukset Marttinen, Piispala ja Villa Elba saivat kukin 20 000 euroa avustusta, joka käytetään mm. kotikansainvälisyyden edistämiseen, kansainvälisen nuorisotyön esteiden purkamiseen sekä laadukkaiden kansainvälisen nuorisotyön koordinointi- ja asiantuntijapalveluiden vakiinnuttamiseen.


Aluehallintoviraston määrärahalla tuetaan nuorisotyön hankkeita, jotka edistävät nuorisolain ja hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteita. Näitä ovat hankkeet, joissa kehitetään ja lisätään lasten ja nuorten osallisuutta sekä tasavertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksiin, viranomaisyhteistyötä sekä alueellista nuorisotyötä yhteiskunnallisesti relevantilla tavalla. Kansainväliseen toimintaan suunnatuilla avustuksilla edistetään nuorisoalan kansainvälistä toimintaa paikallistasolla ja avustetaan nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja.


 

Pyydä tarjous leiristä