Nuorisokeskusten vuosi 2023 numeroina

Julkaistu:

Luvut ovat nuorisokeskusten ilmoittamia lukuja vuoden 2023 toiminnasta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kehitettyyn toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä Sarviin. Nuorisokeskusten käyttöseurantatiedot ovat julkisesti nähtävillä www.nuorisotilastot.fi -sivustolla.

  • 173 579 käyttöpäivää
  • 289 173 ohjausta*
  • 105 599 nuorison (alle 29v) yöpymistä
  • Nuorisokäyttöaste 69 %
  • 18 362 leirikoululaisia
  • 4 716 rippileirit ja muu seurakuntien nuorisotyö
  • 1 996 Nuotta-valmennettavaa
  • 12 583 nuorta kerhossa, koulutuksessa tai tapahtumissa
  • 3 195 luonto- ja ympäristötoiminnan asiakasta
  • 1 285 luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa

* Nuorisokeskusten ohjausyksiköt tilastoidaan Sarvi-järjestelmään kolmessa osassa: oman ohjauksen yksiköt 107 103 (yli 4h kestävä nuorisokeskusten oma ohjaus), muun ohjauksen yksiköt 61 826 ja nuorisokäytön yöpymisvuorokausien yksiköt 105 599 (yksi yksikkö / yö).

Pyydä tarjous leiristä