Utomhuskonferensen Mitt i naturen 19.-20.9.2024

Julkaistu:

Utomhuskonferensen Mitt i naturen den 19.-20.9 september 2024 i Esbo. Fokuserar på utomhuspedagogik. Årets temat är hållbarhet och välbefinnande i naturen. Målet med konferensen är en samlingsplats för pedagoger, samt att göra naturen mer vardaglig för dagens barn och unga.

På konferensen förverkligas i form av föreläsningar och workshopar. Konferensen uppmärksammar naturens mångfald, artkännedom, samt hälsa, lek, inspiration, kreativitet samt lärande och fysisk aktivitet. Det blir två dagar fulla av inspiration och  framtida redskap om naturen som inspirationskälla till dagens barn och ungdomar. Konferensen skall ge ledaren redskap för att förverkliga ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. 

Läsa mer

Pyydä tarjous leiristä