Nuorisokeskusten vuosi 2017 – tekemisen meininkiä, innostavaa toimintaa ja lukemattomia mahdollisuuksia

Julkaistu:

Nuorisokeskusten vuosi 2017


Yhdeksässä Suomen nuorisokeskuksessa vuosi 2017 oli täynnä innostavaa toimintaa. Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen yhteiskunnallinen tehtävä tukea nuorten kasvua ja kehitystä tarjoamalla luonnonläheinen, monipuolinen, toiminnallinen ja turvallinen ympäristö sekä myönteinen ilmapiiri elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen. Tähän työhön keskukset saavat tukea muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 


Suomen suosituin leirikoulujärjestäjä


Suomen nuorisokeskuset ovat edelleen Suomen suurin ja suosituin leirikoulujärjestäjä! Vuoden 2017 aikana liki 19 000 lasta ja nuorta viihtyi elämyksellisissä leirikouluissamme luonnonkaunissa ja innostavassa nuorisokeskusympäristössä. Opettajilta keräämme kiitosta siitä, että leirikoulumme tukevat OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja ryhmähenkeä. Tiesitkö, että kasvatuksellisissa leirikouluissamme huomioidaan kunkin ryhmän asettamat toiveet ja tavoitteet leirikouluohjelmalle?


Kansainvälisen nuorisoyhteistyön mahdollistaja


Nuorisokeskusten nuorisotyö edistää nuorten kansainvälistymistä ja kotikansainvälisyyttä muuan muassa nuorisovaihdoin, vapaaehtoispalveluin, kouluvierailuin sekä kansainvälisyyttä edistävin tapahtumin ja toiminnallisin työpajoin. Nuorisokeskukset neuvovat nuorisoryhmiä ja yksittäisiä nuoria kansainvälisiin mahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä ja auttavat räätälöimään polkuja kansainväliseen nuorisotoimintaan. Vuoden 2017 aikana Suomen nuorisokeskukset järjestivät yli 100 kansainvälsyyttä edistävää tapahtumaa ja lähettivät 120 nuorta kansainväliseen nuorisovaihtoon.


Sosiaalisesti vahvat nuoret


Suomen nuorisokeskusten maksuton tuki etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnan nuorisoryhmille on suosittu Nuotta-valmennus. Valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja sen tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen. Intensiivivalmennuksessa tuetaan nuorten arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista. Vuonna 2017 yli 1600:aa nuorta autettiin etsimään kadonneita voimavaroja uudelleen liki 180 Nuotta-valmennuksessa. 


 


Lataa Nuorisokeskusten vuosi 2017 -esite (pdf) täältä.


 

Pyydä tarjous leiristä