MunStepit-malli tukee peruskouluikäistä seikkailupedagogiikalla ja valmentajalla

Julkaistu:


 


Kehitteillä oleva MunStepit-malli on kohdennettu ja yksilöllinen tukimuoto, jolla ehkäistään tehokkaasti peruskoulun jälkeistä syrjäytymistä. Mallissa oma voimavaravalmentaja kulkee nuoren mukana, tukee elämän taitekohdassa ja ottaa vastuuta nuoren tulevaisuudesta. Mallissa myös hyödynnetään seikkailupedagogista osaamista. MunStepit-malli kilpailee 15 parhaan joukossa Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa, jossa etsitään ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 231 tiimiä.


MunStepit-mallille on tarve


MunStepit-malli rakentaa sillan peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen, jotta yhä harvempi nuori putoaisi opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. Suomessa on tällä hetkellä noin 10 000 nuorta, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan tai työhön peruskoulun jälkeen. Tutkimukset osoittavat, että jos nuori ei peruskoulun jälkeen hanki muuta koulutusta, syrjäytymisen riski kasvaa merkittävästi. Osattomuuden kokemukset vievät ilon ja uskon valoisaan tulevaisuuteen.


Voimavarat haltuun MunStepit-valmennuksesta


Viisivuotisessa ohjelmassa seitsemäsluokkalaiset nuoret saavat muun muassa seikkailupedagogista voimavarakasvatusta, joka tukee nuorten ongelmanratkaisutaitoja ja lisää heidän ymmärrystään omista voimavaroistaan ja toiveistaan. Seikkailupedagogiikan mukaisesti voimavarakasvatuksessa nuori asettaa ja saavuttaa päämääriä, jotka lisäävät osaamisen oivaltamista, onnistumisen kokemuksia ja uskoa valoisampaan tulevaisuuteen.


Peruskoulun jälkeisten toimijoiden tiivis yhteistyö nuoren hyväksi


Suomen pirstaleinen palvelujärjestelmä ei pysty riittävästi tukemaan peruskoulunsa päättäviä nuoria. MunStepit-mallissa nuorten peruskoulun jälkeistä syrjäytymistä ehkäistään myös tiiviillä yhteistyöllä nuoren hyväksi esimerkiksi peruskoulujen, TE-toimistojen, nuorisopalveluiden ja sosiaalitoimen välillä. Ammattitoimijat tekevät monipuolisemmin ja tavoitteellisemmin yhteistyötä nuoren osaamisen tunnistamisessa, jotta nuoren jatkopolut peruskoulun jälkeen olisivat selkeämpiä,


Henkilökohtainen kanssakulkija, eli MunStepit-valmentaja, on koko yläasteajan aina nuoren tavoitettavissa. Jos nuori jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa tai työtä oma MunStepit-valmentaja kulkee nuoren rinnalla ja ohjaa nuorta.


Mallin tavoitteena on, että nuorelle löydetään tukevat askelmerkit elämään peruskoulun jälkeen. Yksinkertaisella, mutta kohdennetulla ja yksilöllisellä muutoksella toiminnassa ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä, jotta nuori ei jäisi peruskoulun jälkeisinä vuosina tyhjän päälle. 


Lisätietoja:


www.thl.fi/munstepit


Peruskoulun jälkeen moni nuori putoaa tyhjän päälle – ratkaisu on oma valmentaja

Pyydä tarjous leiristä