Mikä on tärkeää nuorisotyössä

Julkaistu:


MOODI 16 ‒ Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivillä lokakuun alussa keskityttiin tarkastelemaan nuorten arkea ja elämää. Teemaan innoitti nuorisobarometri 2015 Arjen jäljillä sekä useat yleisönosastokirjoitukset ja nuorten parissa työskentelevien huolestuneet pohdinnat siitä, miten nuoret oikein voivat. Nuorisotakuu ei ehkä ole saavuttanut odotetulla tavalla niitä nuoria, joita sen tulisi, ja keskustelua käyvät nuorille suunnattujen palveluiden kehittäjät keskenään, ilman että nuoret olisivat itse mukana keskustelussa.


Kuitenkaan ei ole niin pientä nuorisotyön tilaisuutta, jossa ei peräänkuulutettaisi nuorten roolia kokemusasiantuntijoina palveluita kehitettäessä. Miksi se ei siis toteudu? Onko nuorisotyö kaikonnut jo niin kauas nuorten todellisesta arjesta, että emme osaa enää ottaa käyttöön nuorisotyöllisiä menetelmiä ja kutsua nuoria mukaan? Olemmeko kadottaneet yhteyden työmme lähtökohtiin ja ydinosaamiseen? Onko yhteiskuntamme vauhti ja vaade kehittää meille niin painava, että olemme hukanneet kaiken sen hyvän ja parhaan, mitä nuorisotyö voi nuorelle mahdollistaa?


Nuorisokeskukset toteuttavat monella tapaa kaikkea sitä kasvatuksellista toimintaa ja tukea, mitä nuorisotyön tulisikin nuorille tarjota: yhdessä toimimista ja oloa, tukea ja kannustamista omien kykyjen vahvistamiseen ja löytämiseen, seikkailua, luontoa, uusia ystäviä ja kokemuksia. Tämä on tärkeää.


Kuitenkin monenlaisia paineita kohdistuu myös nuorisokeskusten toiminnan kehittämiseen ja rahoituksen varmistamiseen. Nuorisotyöntekijöiden päät käyvät kierroksilla heidän pohtiessa yhä laadukkaampia mittareita, joilla mitata nuorisotyön vaikuttavuutta, vaikutuksia, merkityksiä ja tehokkuutta. Pyörä pyörii yhä kiihtyvämmällä tahdilla.


Mikä siis on tärkeintä? Kuten kehittämispäivillämme puheenvuorossani ilmaisin, meidän tulee tuntea nuorten tämänhetkinen tilanne Suomessa ja olla jopa askeleen edellä. Meillä tulee olla käytössämme tutkittua tietoa ja kyky tarkastella kriittisestikin nuorille suunnattuja palveluita. Meidän tulee tuntea nuorten elämää, heidän unelmiaan ja pelkojaan. Tätä tietoa saamme vain työskentelemällä nuorten kanssa. Nuorten äänen kuuleminen on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä.


Nuorisokeskuksissa, kuten nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa, kohdataan joka päivä nuoria, joilla on erilaisia elämäntilanteita ja -kertomuksia. Jos menetämme kyvyn kohdata nuoria, menetämme kyvyn katsoa tulevaisuuteen.


Voimaa syksyyn!Jaana Fedotoff


Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö

Eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICAn puheenjohtaja


Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ‒ Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

Pyydä tarjous leiristä