Marttisen toiveena eurooppalainen laatumerkki

Julkaistu:

Kuvassa vasemmalta kv-koordinaattori Antti Korhonen, toimitusjohtaja Helena Vuorenmaa ja nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu Nuorisokeskus Marttisesta sekä Gordana Berjan Euroopan Neuvoston ohjausryhmästä, Sandra Britz Luxemburgista ja Jorge Orlando Soares da Silva Portugalista.


Kuvassa vasemmalta kv-koordinaattori Antti Korhonen, toimitusjohtaja Helena Vuorenmaa ja nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu Nuorisokeskus Marttisesta sekä Gordana Berjan Euroopan Neuvoston ohjausryhmästä, Sandra Britz Luxemburgista ja Jorge Orlando Soares da Silva Portugalista.


 


Nuorisokeskus Marttinen Virroilla on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus. Nuorisokeskus on 25 toimintavuotensa aikana kasvanut korkeatasoiseksi ja osaavaksi, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi. Nuorisokeskus Marttinen hakee Euroopan neuvostolta eurooppalaisten nuorisokeskusten laatumerkkiä, jonka saaminen edellyttää 15 kriteerin täyttymistä.


Laatumerkin itsearviointi keskuksessa on tehty kuluneen talven ja kevään aikana. Laatumerkkiin liittyvillä 15 kriteerillä on lisäksi useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita on ollut yhteensä 44. Arvioinnin aikana on tarkasteltu mm. mitä, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, millaisiin arvoihin toiminta perustuu ja millaisia pedagogisia työmuotoja käytetään. Tarkastelun kohteena on myös se, miten tehdään yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa.


Arvovaltaisia vieraita


Juhannusviikolla nuorisokeskuksessa vieraili arviointiryhmä Euroopan neuvostosta. Ryhmä arvioi, miten laatumerkin kriteerit Marttisessa täyttyvät.  


– Maanantai-illasta torstaiaamuun kestänyt vierailu oli tiivistä työskentelyä, eikä arviointiryhmä päästänyt meitä todellakaan helpolla, kertoo Nuorisokeskus Marttisen toimitusjohtaja Helena Vuorenmaa


Arviointiryhmä laatii vierailusta raportin, jonka pohjalta kehittämistyö jatkuu. Arviointiryhmä toi suullisessa palautteessaan esiin Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä sekä strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta.


Kehittämisen kohteita löytyi tietenkin myös liittyen mm. kasvatusmateriaalin dokumentointiin sekä opastuksien ja muiden materiaalien kieliversioihin. Ryhmä toivoo myös aktiivisempaa otetta yhteistyöhön nuorisojärjestöjen kanssa sekä vahvempaa nuorisopoliittista vaikuttamistyötä. 


Keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan neuvoston arvojen esiin nostaminen on laatumerkkityön keskeinen asia, johon neuvostosta saadaan apua ja tukea mm. opintovierailujen ja materiaalien muodossa.


– Nyt työ vasta alkaa, toteaa nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu ja lupaa, että  kehittämistyön tuloksena Marttisen nuorisotyö ja sen lähtökohdat tuodaan entistä läpinäkyvämmin ja selkeämmin esiin.


– Olemme keskittyneet tähän saakka tekemään hyvää nuorisokasvatustyötä, mutta meidän on jatkossa osattava myös kertoa siitä entistä selkeämmin ja myös kansainvälisesti peilaten toimintaamme Euroopan neuvoston arvopohjaan. Esimerkiksi ihmisoikeuskasvatus on tärkeä toimintamuoto, jota on edelleen kehitettävä.


Jännitystä lokakuulle asti


Laatumerkkiprosessi etenee siten, että arviointiryhmä tekee esityksen Euroopan neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmälle (CDEJ), joka tekee päätöksen laatumerkistä. Tällä hetkellä Euroopassa on 11 laatumerkin saanutta nuorisokeskusta. Suomessa laatumerkin on jo aiemmin saanut Nuorisokeskus Villa Elba. Päätös asiasta tehdään lokakuussa.


– Arviointiryhmän antama palaute sai meidät hyvin toiveikkaina odottamaan lokakuista päätöstä. Mikäli ja toivottavasti, kun laatumerkki lokakuussa myönnetään, pääsemme juhlimaan sitä joulukuussa, jolloin joka tapauksessa juhlimme Marttisen 25-vuotista toimintaa, kertoo Helena Vuorenmaa.


– Laatumerkin kriteerien täyttäminen on kunnianhimoista työtä, ja se velvoittaa jatkossa kehittämään ja kansainvälistämään toimintaamme edelleen, Helena Vuorenmaa kiteyttää.


Kansainvälistyminen on suuri mahdollisuus myös Marttisen omistajataholle eli Virtain kaupungille. Kunnat ovat suurien haasteiden edessä lähivuosina ja harvalla kunnalla on vastaavanlaista toimintaa kuin Virtain Marttisessa. Marttisen toiminnan kehittyminen ja sen alueellisen toiminnan kehittäminen on mahdollisuus myös ympäröivien alueiden muille toimijoille.


– Ja ennen kaikkea kutsumme nuoria avoimesti mukaan osallistumaan kehittämiseemme nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret tietävät parhaiten mitä pitäisi tehdä, ja millaisia asioita tulisi alueellamme kehittää, toteaa Marttisen kansainvälisen työn koordinaattori Antti Korhonen.


 


Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja

Helena Vuorenmaa

helena.vuorenmaa@marttinen.fi 

p. 0447151922 

Pyydä tarjous leiristä