Anna ääni moninaisuudelle

Julkaistu:


Vuotuista Pride-viikkoa vietetään nyt. Pride lukuisine tapahtumineen tekee näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja muistuttaa ihmisoikeuksista. Se myös nostaa esille yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja luovat epätasa-arvoa. Nuo epäkohdat korjaamalla Suomi voisi olla tasa-arvoisempi, ihmisoikeuksia kunnioittava maa sukupuoleen katsomatta.


Priden teema tänä vuonna on ääni. Teemalla halutaan tuoda esille ihmisten moninaisuus ja tehdä tilaa äänille, jotka usein jäävät kuulematta. Lasten ja nuorten parissa toimivilla on erityinen vastuu huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden kokemuksen moninaisuus työssään ja mahdollistaa tilaa kaikenkaltaisille äänille. Kasvatuksen ammattilaisten tulisi taata turvallinen ja arvostava ympäristö, jossa nuori saa varauksettoman tuen kasvaa omanlaisekseen. 


Näkyväksi tekeminen ja äänen antaminen lisää turvallisuutta


Arvostavan ympäristön luomiseen ei tarvita paljoa. Tärkeintä on, että kasvattajat korostavat ihmisten olevan monenlaisia ja että kaikki ovat samanarvoisia. Sukupuolen moninaisuudesta voi puhua aina silloin, kun sukupuoli nousee esille keskustelussa.


Kaikki äänet eivät lisää turvallisuutta: Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään nimittelyyn tulee puuttua johdonmukaisesti ja määrätietoisesti. Nollatoleranssi ja puuttuminen ovat ehdottoman tärkeitä, mutta ennaltaehkäisy on kuitenkin avainasemassa turvallisuuden tunteen luomiseksi. Useissa ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkyväksi tekeminen nostaa yleistä turvallisuuden tunnetta kouluissa ja häirinnän kokemukset vähenevät. Kun asioista puhutaan, ne arkipäiväistyvät eivätkä aiheuta pelkoa tai häpeää, joka pitää yrittää peittää huumorilla tai nimittelyllä.


Pride-viikon kunniaksi kannustamme jokaista nuorten parissa toimivaa pohtimaan, miten juuri sinä voisit osaltasi edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä nuorten parissa työskennellessäsi.


Äänekästä, iloista ja arvostavaa Pride-viikkoa!

Pyydä tarjous leiristä