Ihan ulkona – ympäristön merkitys oppimiselle

Julkaistu:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) asetetaan opetuksen järjestäjälle seuraava tehtävä: Opetuksen järjestäjän [t]avoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen opetuksen järjestäjän tulee arvioida erilaisia oppimisympäristöjä ja huomioida, millaiset oppimisympäristöt tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista, vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Suomalainen luonto, jos mikä, on kerrassaan ainutlaatuinen istuvasta elämäntavasta irroittava oppimisympäristö, joka myös edistää oppimisen moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.


Suomalainen luonto: Monipuolinen ja joustava oppimisympäristöSuomalaista luontoa voi tarkastella pedagogisesta näkökulmasta käsin. Luonto mahdollistaa monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön yksilön oppimisen edistämiseksi ja tukee verrattomasti esimerkiksi ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.


Ja millaista muunneltavuutta luonnon tarjoama oppimisympäristö mahdollistaakaan! Leveyspiirillemme tunnusomaiset vuodenaikojen vaihtelut muokkaavat ja monipuolistavat oppimisympäristöä ja tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia moniaistiseen ja -kanavaiseen oppimiseen. Tutkimus on osoittanut, että usean aistin samanaikainen käyttö synnyttää nopeasti pysyvän muistijäljen. Kun luonnossa oppimisessa yhdistetään kaikki aistit ajatteluun ja osallistavaan tiedon tuottamiseen, synnyttää oppimisympäristö paitsi itse oppimista myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. 


Suomen nuorisokeskukset ulkona oppimisen edelläkävijöitä


Nuorisokeskusverkoston luonto- ja ympäristökoulussa oppiminen on osallistavaa, kokemuksellista, elämyksellistä ja toiminnallista. Suurin osa luonto- ja ympäristökoulun opetuksesta tapahtuu ulkosalla vuodenajasta riippumatta, sillä oppimisen lähtökohtana ovat omat kokemukset ja havainnot.Nuorisokeskukset tarjoavat eri ikäryhmälle sopivaa ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta ja neuvontaa. Ympärisökoulun ohjelmatarjonta sopii niin päiväkodille, peruskoululle, eri oppilaitoksille ja kerhoille, ammattikasvattajia, ammattiopiskelijoita ja aikuisryhmiä unohtamatta. Nuorisokeskukset tarjoavat ympäri vuoden leirikouluja, päiväretkiä tai yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmia. Ympäristökoulun ohjelmatarjonta koululaisille tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kiinnostuitko? Yhteyden nuorisokeskuksiin saat tarjouspyyntölomakkeen täyttämällä.

Pyydä tarjous leiristä