Harvassa myrskysi Varsinais-Suomen aluetapaamisessa

Julkaistu:

Tapaamiseen osallistunut Varsinais-Suomen nuorisotyön koordinaattori Heli Veijola Aluehallintovirastosta kertoi Varsinais-Suomen 27 kunnan nuorisotyön verkostosta ja Nuorisotyön päivistä. Nämä voisivat olla yhdistävänä tekijänä, jos seikkailukasvatusverkoston ja kunnallisen nuorisotyön vuorovaikutusta halutaan lisätä.

NMKY:n leirisaaressa Harvassa kokoontui lokakuun alkupuolella 14 seikkailukasvatuksesta innostunutta Varsinais-Suomen alueellisen seikkailukasvatusverkoston tapaamiseen. Namika oli järkännyt paikalle oikein mainion syysmyräkän: vettä ja tuulta, lämpötila oli kuitenkin 14 asteen tienoilla.

Tapaamisessa tutustuttiin saareen ja viereiseen pieneen Erakko-saareen. Aamupäivän kokousosuus ja lounas tulisteltiin rannan kodassa. Mukana oli osallistujia Turun Namikalta, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä, Folkhälsanilta, Raision ja Kaarinan kaupunkien nuorisotyöstä ja Varsinais-Suomen aluehallintovirastosta (AVI).

Varsinais-Suomen seikkailukasvattajia menossa aluetapaamiseen Harvan saareen veneellä.

Tapaamisen asiasisältöinä olivat ympäristöön ja ihmisiin tutustumisen lisäksi keskustelut siitä, miten verkosto jatkaa toimintaa ja pysyy aktiivisena. Seuraavaa vuoden periodia varten nimettiin pieni työryhmä, millä pyritään tasaamaan työmäärää ja luomaan itseään innostava ja vahvistava rakenne vapaaehtoistyölle. Todettiin että alueverkoston jäsenet ja valtakunnallinen Seikkailukasvatusverkosto ja Suomen nuoriskeskusyhdistys ry (SNK) ovat tukena osaamisen, kustannusten ja tiedotuksen osalta. Keskustelussa todettiin, että alueella on paljon seikkailukasvatuksen osaamista, jota voisi käyttää koulutuksellisesti muun muassa seikkailuterapiaverkoston tapaan ammatillisena vertaiskoulutuksena. Uusien ammattilaisten saaminen mukaan verkostoon on tärkeää.

Seikkailukasvattajia kodassa.

Pekka Lyytinen Suomen Seikkailukasvatusverkoston kehittämisryhmän puheenjohtajana kertoi verkoston ajankohtaisia asioita muun muassa  Nuorisotyö ja koulu osaamiskeskuksesta (OSKE), joka toimii Mikkelissä XAMK:ssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä ja dokumentoida nuorten kanssa Suomessa tehtävän työn toimintamalleja. Keskuksessa työskentelee kaksi päätoimista työntekijää. Varsinais-Suomessa on monia toimivia työmalleja, jotka voisi kuvata osaamiskeskukseen.

Kiitos Turun NMKY kokoontumispaikasta, venekyydeistä, suurkodan tunnelmasta tulilla ja munkeista!

Pyydä tarjous leiristä