SNK mukana Kestävä koulu -ohjelmassa

Julkaistu:

Vuoteen 2030 mennessä tulisi varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Kestävä koulu on ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöjen esitys valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Ohjelman esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Kestävän koulun ajatuksena on, että varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjelma toteutetaan kaksikielisesti. Ruotsinkielinen työnimi on Hållbar skola.

Ohjelman taustalla on hallitusohjelman kirjaus edistää luonto- ja ympäristökasvatusta sekä ottaa huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla. YK:n Agenda 2030 mukaan vuoteen 2030 mennessä tulisi varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Näitä taitoja opitaan muun muassa nuorisokeskuksien luonto- ja ympäristökouluissa sekä leirikouluissa.

Nuorisokeskuksissa kehitetään ympäristökasvatuksellisia leirikoulusisältöjä myös Tampereen yliopiston vetämässä NYT!-tutkimuksessa, jonka ensimmäiset tulokset on jo julkaistu. Hanke sisältää kolme leirikoulupilottia, joissa kehitetään ympäristökasvatuksellisia leirikouluohjelmia.

Kestävä koulu -ohjelma tarjoaisi:

  • Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen materiaalit, palvelut, verkostot, koulutukset ja tutkimustiedon  helposti opettajien ja kasvattajien saatavilla, yhdellä verkkosivulla (kestavakoulu.fi)
  • koulutusta opettajaksi opiskeleville sekä täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille, opettajille, rehtoreille ja kuntien sivistys- ja opetustoimen johdolle
  • tietoa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä tukea tiedon hyödyntämiseen käytännössä oppitunneilla, opintokokonaisuuksissa sekä toimintakulttuurissa
  • tukea oppilaitosten käytännön toiminnan ja arjen muuttamiseen kestäväksi, esimerkiksi energian- ja vedensäästön kautta.

Tutustu Kestävä koulu -ohjelmaan.

Pyydä tarjous leiristä