Istuuko seikkailu varhaiskasvatukseen?

Julkaistu:

Voidaan siis sanoa, että seikkailu istuu opetus- ja kasvatustoimintaan sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön erittäin hyvin, niin kauan kun seikkailukasvatuksellinen lähestymistapa on toiminnan ohjaajilla hallussa. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa ammattikasvattajien aiheosaamista ja kehittää esimerkiksi alan koulutusta.

Seikkailun ominaispiirteisiin liittyy tietynlainen epävarmuus ja ennalta tuntemattomuus. Tämä on myös osa seikkailukasvatusta, joka Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston mukaan tulisi olla yhä isompi osa alalla tehtävää työtä. Onko tämä kuitenkaan perusteltua kun puhutaan opetus- ja kasvatustoiminnasta, jonka menestys Suomessa on pohjannut muun muassa vahvaan struktuuriin ja tavoitteellisuuteen sekä hallittavuuden ja ennakoitavuuden ihanteeseen?

Joku voisi ajatella, että nämä maailmat ovat itseasiassa melko kaukana toisistaan. Puhumattakaan siinä kohtaa, kun seikkailun ominaispiirteistä otetaan keskusteluun mukaan riskit ja vaarat, joiden elementtejä hyödynnetään monenlaisessa seikkailullisessa toiminnassa. Voiko lasten kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta opetus- ja kasvatustoiminnasta enää edes puhua samassa lauseessa seikkailun kanssa?

Kyllä voi ja pitääkin puhua. Kyse ei ole laadukasta varhaiskasvatusta poissulkevista asioista, päinvastoin. On muistettava, että seikkailu absoluuttisimmillaan on eri asia kuin seikkailukasvatus. Se että seikkailun elementtejä hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä, ei tarkoita että toiminta olisi totaalisen tuntematonta ja hallitsematonta. Myös riskejä ja vaaroja voi hallita. Turvallisuus, oli sitten kyse psykologisesta tai fyysisestä turvallisuudesta, on tila jossa vallitsevat riskit on saatu kesytettyä hyväksyttävälle tasolle.

Se että seikkailun elementtejä hyödynnetään opetus- ja kasvatustyössä, ei tarkoita että toiminta olisi totaalisen tuntematonta ja hallitsematonta.

Seikkailukasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa vaatii siis ohjaajan taitoja. Aihe on tunnettava ja tavoitteet toiminnalle on aseteltava huomioiden seikkailun ominaispiirteet. Näille ominaispiirteille on annettava arvo ja nähtävä ne oppimisprosessia vahvistavina tekijöinä. Prosessin on oltava kasvattajan hallussa ja lopulta tarvitaan rohkeutta jättää lapsille tilaa oman oppimisen omistajuuteen. Mikään tästä ei ole helppoa, mutta viimeistään reflektiovaiheessa kasvattaja huomaa, että tämä kaikki on sen arvoista.

Lapsi kiipeilee iloisena alaköysiradalla.

Seikkailukasvatuksessa on pohjimmiltaan kyse kokemuksellisesta oppimisesta. Tämä on varhaiskasvatuksen vahvuus ja tämän kaltaista toimintaa tehdään jo joka puolella Suomea. Alaa ohjaavat asiakirjat aina kansainvälisistä sopimuksista lainsäädäntöön ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ovat yhteensopivia seikkailukasvatuksen arvojen käytäntöjen kanssa. Suomalainen järjestelmä itse asiassa huomioi ja mahdollistaa tämän kaltaiset lähestymistavan valinnat varsin mallikkaasti.

Seikkailukasvatuksessa on pohjimmiltaan kyse kokemuksellisesta oppimisesta. Tämä on varhaiskasvatuksen vahvuus ja tämän kaltaista toimintaa tehdään jo joka puolella Suomea.

Voidaan siis sanoa, että seikkailu istuu opetus- ja kasvatustoimintaan sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön erittäin hyvin, niin kauan kun seikkailukasvatuksellinen lähestymistapa on toiminnan ohjaajilla hallussa. Sen vuoksi, on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa ammattikasvattajien aiheosaamista ja kehittää esimerkiksi alan koulutusta. Oli kyse sitten oppilaitostyöstä tai työntekijöiden lisäkoulutuksesta. 

Kirjoitus on laadittu Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkostossa käydyn ammattikasvattajien keskustelun pohjalta. Verkosto jatkaa työskentelyään seikkailukasvatuksen aseman kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa. Ajankohtaisena esimerkkinä kehittämistyöstä mainittakoon verkoston tarpeesta syntynyt ja sen aktivoitumisen myötä tehty yhteistyöavaus Outward Bound Finlandin kanssa. Maaliskuussa varhaiskasvattajille järjestettiin Elämyspedagogiikka <3 Varhaiskasvatus -webinaari ja aiheeseen syvennytään huhtikuussa alkavalla Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssilla. Lisäsisältöjä suunnitellaan ja niitä toteutetaan mikäli kysyntää riitää ja toteutukset mahdollistuvat käytännössä.

Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/394188441588607

Outward Bound: Elämyspedagogiikka <3 Varhaiskasvatus -webinaarin tallenne Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=aTmzFGJFJJ0&t=242s

Juho Olenius
Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto

Pyydä tarjous leiristä