Nuorisokeskukset mukana Olen Antirasisti -kampanjassa

Julkaistu:

Suomen nuorisokeskuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kukaan ei jää yksin, ja että kaikilla on hyvä olla. Nuorisokeskukset ovat kaikenlaisesta syrjinnästä vapaata aluetta ja meillä on kiusaamiseen nollatoleranssi.

Nuorisokeskukset ovat mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanjassa. Kampanja ensimmäinen osa on syyskuussa ja toinen osa järjestetään 24.1.-6.2. ja se käsittelee erityisesti kouluissa tapahtuvaa rasismia.

Rauhankasvatusta jo 40 vuotta

Nuorisokeskusverkostoa on alettu perustamaan jo yli 40 vuotta sitten rauhankasvatuksen ja nuorten kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi. Ne ovat erittäin ajankohtaisia teemoja myös tänä päivänä.

Syrjinnästä vapaan alueen lisäksi nuorisokeskuksissa noudatetaan Koko talo kasvattaa -periaatetta. Se ohjaa nuorisokeskusten kaikkia aikuisia huolehtimaan, että lapsilla on aina turvallista olla. Se velvoittaa aikuisia puuttumaan epäkohtiin tai huonoon käytökseen. Tämä on meille erityisen tärkeää.

Edistetään yhdenvertaisuutta

Olen Antirasisti -kampanjan tavoitteena on laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista, kannustaa sivustakatsojia puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin, herättää yhteiskunnallista ja julkista keskustelua antirasistisesta toiminnasta, aktivoida ihmisiä ja organisaatioita tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tuoda esille, ettei rasismiin ja syrjintään puuttuminen ole ainoastaan etniseen tai uskonnollisen vähemmistöön kuuluvien vastuulla.

Lisätietoja: Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Olen Antirasisti -kampanja.

Pyydä tarjous leiristä