Marttisen ympäristöosaaminen avuksi avoimessa nuorisotyössä tehtävään ympäristökasvatustyöhön

Julkaistu:

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista niin kutsutun formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

– Nyt avustettavat hankkeet muun muassa pureutuvat kulutusyhteiskunnan kysymyksiin, edistävät lasten ja nuorten osallistumista ympäristön tilan seurantaan, tarjoavat tukea kaikenikäisten luontosuhteen rakentamiseen, neuvovat monimuotoisen kotipihan perustamisessa ja ylläpidossa, edistävät luonnossa liikkumista ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, järjestävät osallistumisen paikkoja kunnostustoimiin ja tukevat vaikuttamisen taitojen kehittymistä, Keski-Suomen ELY-keskusten tiedotteesta kerrotaan.

Nuorisokeskus Marttisen ympäristöosaaminen avuksi avoimessa nuorisotyössä tehtävään ympäristökasvatustyöhön myönnettiin 43 600 euroa.

– Avustus on merkittävä. Marttinen voi auttaa kehittämään sen avulla ympäristökasvatusta kunnallisessa nuorisotyössä koko Pirkanmaan alueella. Vuoden 2021 alusta alkaen Marttinen on toiminut Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaattorina. Nyt saatu avustus ja ympäristökasvatuksen kehittäminen tuovat lisäarvoa myös tähän työhön, Siina Leinikka ja Sanna Järvensivu Nuorisokeskus Marttisesta kertovat.

– Kartoitamme ensin, minkälaisia ympäristökasvatuksellisia menetelmiä on käytetty alueen kunnissa. Lähdemme tukemaan halukkaita kuntia ympäristökasvatuksen lisäämisessä ja monipuolistamisessa kuntien nuorisotyössä.  Haluamme lisäksi tarjota kunnille helpon, missä tahansa toteutettavan keinon ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi. Tätä varten aiomme kehittää luonnon monimuotoisuuden ymmärrystä lisäävän lautapelin, ja levittää sen alueen kuntien nuorisotoimiin. Alueen nuoret saavat osallistua pelin ideoimiseen ja testaamiseen sen kehitysvaiheessa. Tarjoamme yhteistyötä myös kuntien omien ympäristökasvatuksellisten tekojen eteenpäin viemisessä, he jatkavat.

Tästä linkistä pääset suoraan Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedotteeseen

Tästä linkistä pääset näkemään kaikki avustusten saajat

Pyydä tarjous leiristä