Kunnat vastaavat koulutuksen kestävyydestä

Julkaistu:

MEDIATIEDOTE 19.1.2021

Ympäristökasvatuksen vihreänä lankana on luonnon arvostamisen oppiminen. Tätä ei opita vain sisällä. Luonnossa oppiminen on todettu tehokkaammaksi kuin luokkahuoneoppiminen.

– Tutkiminen, seikkailu ja ulkona oppiminen avaavat lapselle ja nuorelle uuden tavan nähdä lähiluontoa ja sitä, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa luonnon tilaan ja kestävään tulevaisuuteen, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja Niina Mykrä avaa.

Luokkahuoneesta luontoon

Yli puolet kuntien tehtävistä on sivistyspalveluita tulevan sote-uudistuksen jälkeen. Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa, joka painottaa kasvatusta ja koulutusta keskeisinä keinoina edistää kestävää kehitystä.

– Kunnat koulutuksen järjestäjinä ovat avainasemassa. Kunnilla on vastuu varmistaa resurssit, Mykrä muistuttaa.

Tyttö pitelee leppäkerttua sormen päässä.
Leirikouluissa luodaan hetkiä, joissa nuori löytää yhteyksiä muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä.

Onko opettajilla mahdollisuudet tukea opetussuunnitelman mukaista luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista? Varataanko täydennyskoulutukseen, luokkaretkiin ja leirikouluihin resursseja? Onko päiväkotien ja koulujen ruoka-, siivous- ja tilapalvelut hankittu kestävästi?

– Muun muassa näistä asioista riippuu, toteutuuko kunnassa laadukas ympäristö- ja kestävyyskasvatus opetussuunnitelmien ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, Mykrä mainitsee.

Luontosuhde tärkeä

Ympäristöön tutustumalla ja sitä tutkimalla syntyvät luontoa ja jatkuvuutta arvostavat sukupolvet.

– On tärkeä luoda lapsille mahdollisuuksia oivaltaa luontoa jo varhaisessa vaiheessa, Suomen nuorisokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Pietilä toteaa.

Jokainen kuntapäättäjä voi vaikuttaa siihen, oppivatko oman kunnan lapset kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

– Suomessa on suuri joukko ympäristötoimijoita, jotka tarjoavat päättäjille asiantuntevaa ja neutraalia tukea siihen, miten kunnissa voidaan luoda kestävän tulevaisuuden mahdollisuudet varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, Niina Mykrä vinkkaa.

Allekirjoittaneet ympäristökasvatustoimijat ovat tuottaneet yhteiset kuntavaalitavoitteet. Tavoitteet viitoittavat tien, jolla kuntien varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa päästään rakentamaan kestävää tulevaisuutta: https://www.luontokoulut.fi/kuntavaalit/

Allekirjoittajat:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi, Pidä Saaristo Siistinä ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Pyydä tarjous leiristä