Pienin askelin oikeaan suuntaan – Seikkailukasvatus vahvistunut varhaiskasvatuksessa

Julkaistu:

Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmä veti ensimmäisen toimintavuoden yhteen ja totesi verkoston onnistuneen seikkailukasvatuksen aseman kehittämisessä varhaiskasvatuksen alalla haastavasta vuodesta huolimatta. Askelmerkit vuoteen antoi vuodelle 2021 tuotettu toimintasuunnitelma, jossa määritettyjä painopistealueita ja niihin liittyviä käytännön toimenpiteitä tarkasteltiin vuoden päättäneessä palaverissa.

Valtakunnallisen kasvattajaverkoston työskentely on vielä kovin nuorta ja yhteistyö jatkaa muotonsa hakemista. Verkoston Facebook-ryhmä oli vuoden aikana vaihtelevan aktiivinen ja yhteisen asiamme edistyminen tuli näkyväksi eri toimijoiden omilla tahoillaan tehdyn työn seurauksena. Askeleemme tuntuivat ajoittain, asiakasryhmäämme sopien, kovin pieniltä, mutta hyvän toimintasuunnitelman ansiosta sitäkin tarmokkaammilta ja kohdennetuilta.

Vapaaehtoisuuteen perustuvassa verkostomaisessa yhteistyömuodossa on aina omat haasteensa, mutta koen edistäneemme seikkailukasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa ja samalla olen saanut aidon kokemuksen itselleni tärkeän asian parissa työskentelystä ja siitä että olen osallistunut johonkin allekirjoittanutta suurempaan.

Juho Olenius-Jämsen

Vahvistimme verkostoyhteisöämme etenkin alkuvuodesta, kun käynnistimme viestintämuodoksi valittua Facebook-ryhmää ja sen keskustelua. Toimintasuunnitelman askelmerkeistä, eli yhteisestä suunnasta viestittiin ja keskustelua aktivoitiin vuoden aikana erilaisin aihein ja avauksin. Verkostomaisen yhteistyön perusedellytysten, toistemme tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen vahvistaminen oli kuitenkin vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen haastavaa. Tämä muistettakoon siinä kohtaa, kun pääsemme jonain päivänä viemään suunnitteluasteelle jääneet verkostotapaamiset käytäntöön.

Lisäsimme verkoston ja aiheemme näkyvyyttä sekä paransimme seikkailukasvatustiedon saatavuutta tuottamalla muun muassa uutisia emoverkoston verkkosivuille sekä somealustoille ja tilaamalla opinnäytetöitä julkaistaviksi. Olimme myös mukana ulkona opettamisen Ulos2021-tapahtuman verkkototeutuksessa ja yrityksemme saada jalkaa oven väliin eri kasvatusalan tapahtumiin jatkuu varmasti, kun tapahtumia aletaan taas järjestämään.

Koulutustarjontaa lisättiin oppilaitosyhteistyön ja varhaiskasvatusalan ammattilaisia kouluttavien yhteistyökumppanien kanssa.

Onnistuimme myös lisäämään aiheemme koulutustarjontaa, niin oppilaitosyhteistyön muodossa kuin varhaiskasvatusalalla jo toimivia ammattilaisia kouluttavien yhteistyökumppanien kanssa. Opetussunnitelmapohjaisiin koulutussisältöihin vaikuttaminen ei ole helppoa. Oppilaitosten kanssa yhteistyö jäi vielä innostumisen ja kipinän tartuttamisen tasolle ja suuremmat hanketunnustelut sekä yhteistyötäkyjen tarjoaminen jatkuu. Aiheemme markkinointi muun muassa luennointivierailujen muodossa ja yhteistyö niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujen henkilöstön kanssa on kuitenkin osoittanut, että seikkailukasvatus selvästi kiinnostaa ja maaperä on siltä osin kunnossa.

Suurimmat edistysaskeleet koulutuksen osalta otettiin yhteistyökumppanimme Outward Bound Finland ry:n kanssa. OBF:n kautta, verkostomme aloitteesta ja tarpeesta, on koulutettu kymmeniä varhaiskasvattajia muun muassa Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kursseilla. Huippukysyttyjen kurssien toteutukseen on saatu Opetushallituksen tukea ja iloksemme voidaan todeta kurssien saavan jatkoa jo kesällä 2022. Rauta siis tuntuu aiheemme kohdalla olevan kuumaa ja se näyttää herättävän kiinnostusta myös ulkona oppimisen sekä ympäristökasvatuksen toimijoiden keskuudessa.

Kokonaisen toimintavuoden tarkastelu painopistealueittain piirtää selkeää kuvaa hommien edistymisestä isossa kuvassa. Kaipa kyse on lopulta jonkin sortin vaikuttamisyrityksestä. Työ on alussa ja askeleet pieniä, mutta ajoittain olemme saavuttaneet huomattavan suuria vaikutuspiirejä, joista emme olisi osanneet unelmoida ilman verkoston järjestäytymistä. Ei sovi myöskään unohtaa niitä huippuammattilaisia siellä omissa vaikutuspiireissään, jotka päivä toisensa jälkeen, hyvin haastavissa olosuhteissa, tekevät laadukasta kasvatus- ja opetustyötä seikkailukasvatuksen liekki sydämissään!

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että perustehtävämme on seikkailukasvatuksen aseman kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että perustehtävämme on seikkailukasvatuksen aseman kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Olkoon tämä viesti hatunnosto niille, jotka ovat uurastaneet jälleen yhden vuoden seikkailukasvatuksen aseman vankistumisen eteen. Kiitos siis niille, joille se kuuluu ja tämä teksti toimikoon itsemme ja yhteistyömme hehkutuksena! Hyvä me, Vakan seikkailukasvatusverkostolaiset! Seuraavaan vuoteen uusin, entistä vakaammin askelin! Vuoden 2022 toimintasuunnitelmatyö aloitetaan alkuvuodesta kehittämistyöryhmän kokoonpanon vahvistamisella. Pysy siis kuulolla ja tule mukaan!

Juho Olenius-Jämsen
Seikkailukasvatuksen kehittämistyöryhmän jäsen
Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Verkosto on avoin kaikenlaiselle yhteistyölle!
Tsekkaa Facebook-ryhmämme: https://www.facebook.com/groups/394188441588607/
Tai ota suoraan yhteyttä sähköpostitse: vakanseikkailukasvatusverkosto@gmail.com

Pyydä tarjous leiristä