Kymmenen näkökulmaa lumilinnan rakentamiseen

Julkaistu:

Muistatko sen tunteen, kun lapion pisto puhkaisee valon näkyviin ja lumilinnan ensimmäinen tunneli on valmis? Mukavaa ja luonnollista tekemistä lapsille. Listasimme kymmenen kasvatuksellista näkökulmaa lumilinnan rakentamiseen varhaiskasvatuksessa tai koulussa pienten lasten kanssa.

1. Ryhmätehtävä
Kasvatuksellisia tavoitteita voi sisällyttää lumilinnan rakentamiseen hyvin monipuolisesti. Ryhmätehtävän näkökulmasta kasvatukselliset tavoitteet liittyvät yhteistyötaitojen kehittymiseen, itseilmaisuun ja muiden huomioimiseen.

2. Tutkiminen
Lumirakentamiseen voi liittää lumen eri olomuotojen tunnistamista ja niiden nimeämistä. Vaikkapa sulattamis- ja jäädyttämiskokeita.

3. Ympäristökasvatus
Ympäristönäkökulmaa ja kestävää kehitystä voi liittää lumilinnan rakentamiseen, jos käsitellään lapioinnin yhteydessä vaikkapa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutusta talviimme.

4. Itsestä huolehtiminen
Lisätäänkö vähän jännitystä? Lumilinnan tekoa voi lähestyä myös selviytymisen kautta ja hätämajoitteena. Lumilinnaa voi lähetystä olosuhteiden, sään muutoksien ja niihin reagoimisen ja lämpimänä pysymisen avulla.

5. Prosessimaisuus
Prosessimaisuutta voi lisätä miettimällä yhdessä lasten kanssa erilaisia vaihtoehtoja rakentaa erilaisia lumilinnoja. Parhaiden toteutustapoja pohdinta rikastaa ajattelu- ja päätöksentekoprosessia. Tehdäänkö tänään valmiiksi vai tehdäänkö vähän isompi linna, jota jatketaan huomenna? Prosessimaisuus rikastuttaa myös toiminnan jälkeen tehtävää reflektointia.

6. Diginäkökulma
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista voi sisällyttää esimerkiksi dokumentoimalla rakentamista tai keksimällä sopiva raportointitapa lumilinnaprojektista kertomiseen vanhemmille.

7. Liikuntaa
Lumilinnan teko on käytännönläheinen ja fyysinen juttu. Puuhaillessa tulee hiki ja seuraavalla syönnillä ruoka maistuu. Kasvatuksellisia tavoitteita voi asettaa myös karkeamotoriikan osalta.

8. Ohjaajan näkökulma
Ohjaajan olisi maltettava antaa tilaa lasten omille valinnoille ja oivalluksille. Tämä on osa ohjaajan taitoja. On osattava ohjailla oikealle polulle ja antaa täkyjä, mutta on vältettävä ottamasta liikaa tilaa itselleen ja omille ratkaisuille. Antaa lapsien loistaa!

9. Turvallisuus
Huolehdi siitä, että rakenne on fyysisesti turvallinen. Lumilinnan rakentaminen ei ole lähtökohtaisesti vaarallista. Ohjaajan kannattaakin miettiä tarkkaan, onko todella tarpeen asettaa rajoituksia tai kieltää jotain. Tämän kaltaisessa toiminnassa on ehkä tärkeämpää kiinnittää huomiota psyykkiseen turvallisuuteen. Siihen, että jokaisen pääsee osallistumaan, pystyy toteuttamaan itseään ja tuntee olonsa turvalliseksi.

10. Reflektointi
Olipa toteutustapa mikä tahansa, älä unohda reflektiota eli purkaa kokemusta yhdessä lasten kanssa. Kun lumilinnan rakentamisen aikana koetut tunteet ja kokemukset käydään läpi, toiminnan merkitys kasvaa ja oppiminen lisääntyy.

Tänä talvena on runsaasti lunta lähes koko Suomessa, joten ei muuta kuin lumilinnan tekoon!

Lumilinnan rakentamisen kasvatuksellisia tavoitteita on miettinyt seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmän jäsen, varhaiskasvatuksen opettaja Juho Olenius.

Pyydä tarjous leiristä