Uraauurtava tutkimushanke Tampereen yliopistoon: Miten seikkailullisuus ja kokeminen lisäävät nuorten halua toimia ympäristön hyväksi?

Julkaistu:

pojat Piispalassa rannalla


 


Tampereen yliopistossa tutkitaan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta. Tutkimushankkeen tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Mukana on leirikoulupilotti nuorisokeskus Marttisessa.


Tampereen yliopiston tutkimushanke NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen, jota johtaa professori Päivi Honkatukia, sai Koneen säätiöltä 400 000 euron rahoituksen vuosille 2020-2023.NYT!-tutkimushankkeessa suhtaudutaan vakavasti Nuorisobarometrin tulokseen, jonka mukaan nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli on ilmastonmuutos. Nuorille on tarjottava käytännöllisiä välineitä vaikuttaa ympäristöongelmiin. Tutkimuksessa huomioidaan erityisesti heikommassa asemassa olevien nuorten voimattomuuden tunteet ja myös osan välinpitämättömyys ympäristöasioista.NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta. Lisäksi tutkitaan sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa.Tieteellisten julkaisujen lisäksi NYT!-kollektiivi kehittää käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja 12–16-vuotiaille yhteistyössä tutkijoiden ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa. Pilotointi tullaan toteuttamaan Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. Hankkeen tuloksena välineet ovat käytössä leirikouluohjelmissa, jota Suomen nuorisokeskukset tulevat tarjoamaan valtakunnallisesti 6.–9.-luokkalaisille. Leirikoulupilottien vaikutusta seurataan, ja saatujen kokemusten pohjalta luodaan Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpoliittinen seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi osaksi Kestävän kehityksen -opintokokonaisuutta.

 


Alla tutkimussuunnitelman tiivistelmä:


TUTKIMUSSUUNNITELMA: NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2023 (48 kk). Suorituspaikka: Tampereen yliopisto Vastuullinen johtaja: Professori Päivi Honkatukia 


Abstrakti. Uusimman Nuorisobarometrin mukaan nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli on ilmastonmuutos. NYT!-tutkimushanke ottaa tämän huolen vakavasti. Sen perusajatus on, että nuorten ympäristöhuolten ja ahdistuksen käsittelyyn ei riitä pelkkä keskustelu, vaan heidän kanssaan on keksittävä käytännöllisiä välineitä vaikuttaa ympäristöongelmiin. Samoin yhteiskunnan valmiuksiin suhtautua ja keinoihin tukea nuorten aktivoitumista pitäisi panostaa paljon enemmän. NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla.

Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta sekä sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa. Siinä huomioidaan, että eritoten heikommassa asemassa olevat nuoret kokevat usein epäuskoa ja voimattomuutta siihen, että heidän äänensä kuultaisiin, ja osa suhtautuu ympäristöasioihin jopa välinpitämättömästi. Hanke tuottaa uraauurtavaa tieteellistä tietoa nuorten kansalaisten ympäristöpoliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksista, keinoista ja esteistä.

Tieteellisten julkaisujen (artikkelit, monografia) lisäksi NYT!-kollektiivi kehittää yhteistyössä nuorten kanssatutkijoiden ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja 12–16-vuotiaille. Ne ovat käytössä leirikouluohjelmassa, jota Suomen nuorisokeskukset tulevat tarjoamaan valtakunnalllisesti 6.–9.-luokkalaisille. Hankkeessa toteutettavien leirikoulupilottien vaikutusta seurataan, ja saatujen kokemusten pohjalta luodaan Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpoliittinen seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi osaksi Kestävän kehityksen -opintokokonaisuutta.


 


 

Pyydä tarjous leiristä