Tutustu Ulos–Ut–Out -tapahtuman ohjelmiin!

Julkaistu:

Ulos-Ut-Out


Ulos-Ut-Out! – Ulkona oppimisen suurtapahtuma järjestetään 9.–11.6.2020 Nurmeksessa. Toista kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa satoja kasvatus-, nuoriso-, terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta.Tällä kertaa teemana on MUUTOS. Ilmoittautuminen on auki.


Tapahtuman pääpuhuja on professori Sean Blenkinsop, Simon Fraserin yliopistosta, Kanadasta. Blenkinsop on seikkailu- ja ympäristökasvatuksen arvostettu tutkija. Hän on ollut perustamassa kouluja, joissa oppimisympäristönä on luokkien sijaan luonto.Tässä nostoja ja tärppejä tapahtuman ohjelmaan. Työpajoja, puheenvuoroja ja pyöreitä pöytiä.

 


TYÖPAJOJA

 


Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja. Community, Culture, and Colonization 

Sean Blenkinsop, Simon Fraser University (CA) 

 

Workshop will focus on the implications for educators of three different metaphors related to the natural world. If time permits we will do the same with three metaphors for knowledge. The hope is that participants will come away with some different ideas for their practices as educators and in relation to their own theories of education. Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä 

Jussi Muittari, Humak 

 

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta. Seikkailukasvatuksen perusteet 

Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak 

 

Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.” Ympäristökasvatus ryhmäyttävissä, seikkailupedagogisissa harjoitteissa 

Jenni Jelkänen, Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö 

 

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta 

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan. Mediating outdoor experiences 

Dag S Roland, Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway The participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software. In the presentation leading into the workshop Roland will look at how the students are introduced to the thematics of the Outdoor Media Production course at Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway. During a three day trip in the mountains, students are challenged both to mediate their experience of being in nature, as well as saying something about their personal relationship to nature. Working in teams of three, each create their own individual expression of the subject matter in a short video. The focus of the course is learning how to document and communicate outdoor life experiences using media production tools. Students participate in hiking and exploring outdoor life, and work in a context strongly influenced by the traditional definition of “outdoor life” (friluftsliv). In this 3 hour workshop the participants are introduced to the exercise and given the tools to use the same approach with their own students (of any age). Työhyvinvointi ja tunteet 

Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina 

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/ Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon! 

Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana 

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. 

Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva. Kieliseikkailu – utefinska för svenskspråkiga elever 

Markku Hukari, Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen. I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet “Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena 

Kai Lehtonen, Humak Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä 

Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana 

Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret Avartti-säätiö Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan. PUHEENVUOROJA

 


I: Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä (LUODE-hanke) 


PAHOINVOINTIA LUONNOSTA? 

Eemeli Hakoköngäs 

Helsingin yliopisto 

Löytyykö luonnosta vastaus kaikkiin ongelmiin, vai voiko luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisella olla myös varjopuolia? Puheenvuoro tarkastelee aihetta erityisesti ns. onnellisuusturismin näkökulmasta. 


OSUUKO SEIKKAILUKASVATUS MAALIIN? 

Paavo Heinonen 

Suomen Urheiluopisto Vierumäki 

Miten yläkoulut pystyvät vastaamaan laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien asettamiin tavoitteisiin? 


TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖT 

Tuija Oikarinen 

LUT-yliopisto 

Puheenvuorossa pohditaan, kuinka tulevaisuuden työelämätaitoja voi oppia eri pedagogiikkoja yhdistellen. Käsitellyt pedagogiikat ovat seikkailu-, taide-, ja yrittäjyyspedagogiikka. Puheenvuorossa esitellään Kirppu, pelillinen työväline, jonka antaa ideoita ohjaustyöhön tulevaisuuden työelämätaitojen kokemukselliseen oppimiseen. 


MERKITYKSELLISYYS TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITONA 

Suvi Jonna Martikainen 

LUT Lahti 

Työn kokeminen aidosti merkitykselliseksi on tulevaisuuden työelämän avaintaitoja. Puheenvuorossa esitellään nuorten käsityksiä merkityksellisestä työstä sekä pohditaan merkityksellisen työn kokemuksen rakentumista tutkimukseen perustuen. Kuinka merkityksellisyyden kokemusta voisi ajatella työelämätaitona, jota voi harjoittaa ja opetella siinä missä muitakin taitoja? 


 


IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen 


HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA 

Niina Hakala 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö 

Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin on tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään. 


PSYKOTERAPIA YHDESSÄ SEIKKAILLEN 

Miia Riihimäki & Kaisa Pietilä 

Outward Bound Finland 

Puheenvuoro pohjautuu keväällä 2019 tehtyyn pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ja tutkittiin seikkailuterapiaa. Toteutuksen tavoitteena oli sosiaalisten pelkojen hoito. Seikkailuterapiassa yhdistettiin seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä viiden päivän vaelluksen aikana. 


MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE 

Heini Kaasalainen 

Y-säätiö 

Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä. 


MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? 

Arto Tiihonen 

Outward Bound Finland ry 

Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen. PYÖREÄT PÖYDÄTYHTEISÖLLISTÄ, ELÄMYKSELLISTÄ OPPIMISTA NUORISOALAN JA KOULUN YHTEISTYÖNÄ  


Keskustelemme koulun ja nuorisotyötä tekevien tahojen yhteistyön mahdollisuuksista koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, sekä autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. 


Osallistujien toivotaan jakavan pöydässä hyviä käytäntöjä ja innostavia esimerkkejä, mutta myös tuovan esiin aihepiiriin liittyviä ongelmia ja haasteita, joita voimme yhdessä lähteä ratkomaan. Pöydän tavoitteena on innostaa ja rohkaista nuorisoalan toimijoita kehittämään yhteistyötä koulujen kanssa ja kouluja hyödyntämään nuorisoalan toimijoiden osaamista ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. 


Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet jakamaan kokemuksia onnistuneesta yhteistyöstä, kehittämään uusia ratkaisuja sekä oppimaan uutta yhdessä! 


Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen ammattikorkeakoulu 


 


TUTKIJAT ULOS KAMMIOISTAAN!  

 

Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen. 

 

 Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen 


 


SÄÄNNÖLLINEN ULKO-OPETUS TYÖVÄLINEENÄ KOULUMAAILMASSA  

 

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita? 

 

Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry 


 


REFLEKTOINTI- JA RYHMÄYTYSHARJOITTEIDEN IDEARIIHI  

 

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja. 

 

 


 

Pyydä tarjous leiristä