Nuotta-valmennuksen tukea esitetään lopetettavaksi

Julkaistu:

Valtionvarainministeriön julkisessa valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2016 on merkittäviä vähennyksiä, jotka koskevat nuorisotyötä. Säästöt osuvat myös nuorisokeskusten Nuotta-valmennukseen. Nuorten sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennukselle ei esitetä ensi vuodelle tukea.


Suomen nuorisokeskukset toivovat rahoituksen löytymistä Nuotta-valmennuksen jatkolle. Nuotta-valmennuksen vaikuttavuusmittarin pilottitulosten pohjalta voidaan todeta, että valmennus tukee nuorten itseluottamuksen vahvistumista ja taitoja toimia ryhmässä. Lähes jokainen Nuotta-valmennukseen osallistunut nuori suosittelisi Nuottaa toisille nuorille.


Palautekyselyn mukaan 85 % nuorista on kokenut saaneensa onnistumisen kokemuksia Nuotta-valmennuksesta. Nuorista valtaosa (68 %) on saanut rohkeutta ryhmässä toimimiseen ja (67 %) oppinut ryhmässä toimimisen taitoja. Nuotta-valmennukseen osallistuneista nuorista 80 prosenttia on kokenut valmennusjakson vahvistaneen yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän tai työpajan valmentajan kanssa.


Nuotta-valmennusta on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Leirimuotoisessa intensiivivalmennuksessa etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorilla on mahdollisuus vahvistaa itseluottamustaan, sosiaalisia taitojaan ja arjenhallintaansa elämyksellisin keinoin.


Nuotta on tarjonnut nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, mahdollisuuden omien vahvuuksiensa löytämiseen uudessa ympäristössä. Samalla on vahvistettu etsivän nuorisotyön sekä työpajojen työntekijöiden luottamuksellista suhdetta nuoriin, mikä on auttanut työntekijää tukemaan nuoren jatkosuunnitelmien löytymisessä.


Nuotta-valmennuksella merkitys nuorten opinto- ja työpolkujen löytymiseen


”Nuotta-valmennuksella on ollut vahva vaikutus mukana olleille nuorille, jotka ovat saaneet tukea oman opinto- ja työpolun löytämiselle sekä uskoa itseensä. Palvelusta on saatu hyvin myönteistä palautetta sekä nuorilta että nuorisoalan työntekijöiltä. Myös Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen raportissa esitettiin Nuotta-valmennuksen vakinaistamista.“


Jos tämä esitys menee läpi, merkitsee se heikennystä ilman opintoa ja työtä olevien nuorten tukemiseen. Selvitämme Suomen nuorisokeskusten kesken valmennuksen tarjoamista jatkossa, mutta ilman valtion tukea etsivä nuorisotyö ja työpajat eivät todennäköisesti pysty palvelua hyödyntämään”, Suomen nuorisokeskusyhdistyksen varapuheenjohtaja ja Nuotta-valmennuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Pasi Hedman toteaa.


Palvelun ovat löytäneet myös muut käyttäjäryhmät kuten joustava perusopetus, jonka tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.


Mikäli esitetty miljoonan euron avustuksen lakkautus toteutuu vähentää se nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden tukemisen lisäksi Suomen nuorisokeskusten henkilöstöä. Välitön vaikutus henkilöstön pienenemiseen nuorisokeskusverkostossa on reilu 10 henkilötyövuotta.


Suomen nuorisokeskukset ovat huolestuneita myös etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin esitetyistä merkittävistä leikkauksista.


Suomen nuorisokeskusten nuorisotyö jatkuu muille kohderyhmille normaaliin tapaan. Myös Nuotta-valmennuksen järjestämistä pienimuotoisemmin osana nuorisokeskusten toimintaa selvitetään.


Suomen nuorisokeskukset ovat koko maassa toimiva nuorisotyön asiantuntija, joka tukee kaikkia nuorten ryhmiä ja nuorten parissa toimivia.


Lisätietoa:

Eija Pietilä

toiminnanjohtaja

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

eija.pietila@snk.fi

p. 040 1625453

Pyydä tarjous leiristä