Nuotta-valmennuksen jatko varmistunut

Julkaistu:

JULKAISUVAPAA TIEDOTE


Nuotta-valmennus tulee saamaan jatkoa toimintaansa vuoden 2016 aikana. Valmennukset kohdennetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorille.


Aloitusajankohta ja toiminnan laajuus selviävät kevään 2016 aikana.


Nuotta-valmennus on osa sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta, johon myös etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kuuluvat. Nuotta-valmennus tukee erityisesti niitä nuoria, joille sosiaalisista suhteista ja arjesta selviäminen asettaa haasteita. He ovat usein kokeneet monta torjumista työnhaussa tai opintopaikan etsimisessä eivätkä välttämättä usko omiin mahdollisuuksiinsa enää.


Nuoret saapuvat Nuotta-valmennukseen työpajajakson tai etsivän nuorisotyöntekijän kanssa käytävän prosessin aikana. Nuotta-valmennuksen mahdollistama irtiotto uudessa ympäristössä luo kontrastia omaan osin synkkäänkin arkeen ja tuo näköalaa tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Nuotta-valmennus auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan sekä rohkaisee toimimaan ryhmässä.


Nuotta-valmennusta on toteutettu vuodesta 2010 lähtien yhdeksässä nuorisokeskuksessa ympäri Suomea.


Toiminnan aikana on tavoitettu 10 200 nuorta, joista

– 85 % on kokenut saaneensa onnistumisen kokemuksia

– 68 % on saanut rohkeutta ryhmässä toimimiseen.

Nuotta-valmennuksessa yhteinen kokemus uudessa ympäristössä on nopea ja vaikuttava tapa luoda luottamuksellinen suhde nuoreen. Vaikuttavuusmittauksen mukaan 80 % nuorista on kokenut yhteistyön vahvistuneen etsivän nuorisotyöntekijän tai työpajan valmentajan kanssa.Suomen nuorisokeskukset muodostavat koko maan nuorisoalaa palvelevan verkoston. Suomen nuorisokeskusyhdistys on keskusten yhteistyöjärjestö. Nuorisokeskukset tukevat nuorten kasvua ja uskoa omiin kykyihinsä tarjoamalla yhteisöllisiä ja osallistavia palveluita. Keskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuorisokeskuksissa on yhteinen arvopohja ja nuorisokeskuspedagogiikka, joka pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen. Nuorisokeskukset järjestävät ryhmille leiritoimintaa laadukkaissa puitteissa luonnon keskellä. Yleisimmät toimintamuodot ovat kouluhyvinvointia tukevat leirikoulut, muut leirit ja sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennus.


Olemme Suomen suurin leirikoulujärjestäjä. Keskukset järjestävät vuosittain yli 800 leirikoulua, jotka tukevat nuorten itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja sekä kouluhyvinvointia.


Lisätietoja:

Eija Pietilä

toiminnanjohtaja

Suomen nuorisokeskusyhdistys

p. 040 162 5453

eija.pietila@snk.fi

Pyydä tarjous leiristä