Hae Valtakunnallisten seikkailukasvatuspäivien 2021 järjestäjäksi!

Julkaistu:

seikkailukasvatus logoHae Valtakunnallisten seikkailukasvatuspäivien 2021 järjestäjäksi 13.3.2020 mennessä!

 


Tapahtuman kuvaus:


Tausta: Seikkailukasvatuspäivät on valtakunnallinen seikkailukasvatuksen tapahtuma, jota on toteutettu vuodesta 2007 lähtien.


Seikkailukasvatuspäivät järjestetään joka vuosi ja sen järjestämisoikeus vaihtuu vuosittain. Järjestämisoikeudesta päättää valtakunnallisen seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmä. Verkoston toiminnasta vastaa Suomen nuorisokeskusyhdistys Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.


Päivien tavoite: Seikkailukasvatusalan toimijoiden verkostoituminen ja työmenetelmien ja tutkimustiedon jakaminen, uusien henkilöiden tutustuttaminen ja sitouttaminen seikkailukasvatusverkoston yhteiseen toimintaan.


Muut tavoitteet: Koulutus, alan kehittäminen ja medianäkyvyys


Kesto: 2 päivää


Ajankohta: Torstaista perjantaihin, ajankohta sovittavissa kehittämistyöryhmän kanssa. Tyypillisesti järjestetty kevään aikana.


Osallistujatavoite: n. 150 henkilöä


 


Ohjelmassa huomioitavaa:


  • 1–2 asiantuntevaa ja tapahtuman teemaa kartoittavaa/ syventävää luentoa
  • Keskustelevia ja toiminnallisia työpajoja monipuolisesti eri ammattiryhmille. Työpajoja tulee olla riittävästi 150 henkilölle. Seikkailukasvatusverkosto vastaa seikkailukasvatuksen perusteet -tietopajasta.
  • Iltaohjelma, joka edistää verkostoitumista.
  • Verkoston ohjausryhmän ja OKM:n edustajan puheenvuoro, jossa on verkoston esittely sekä ajankohtaiset kuulumiset.
  • Alueverkostojen tapaamiselle varattu ajankohta.
  • Hyödyntää kotimaista ja kansainvälistä asiantuntemusta ja näkökulmaa luentojen ja työpajojen ohjelmissa sekä huomioi eri ammattikuntien ja toimialojen tarpeet ohjelman rakentamisessa.
  • Majoitusmahdollisuus n. 150 osallistujalle, mieluiten kootusti yhdessä paikassa     


HAKUOHJEET


Tapahtuman järjestämisoikeutta haetaan toimittamalla seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmälle vapaamuotoinen hakemus 13.3.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen heli.eischer(a)snk.fi , josta ilmenee, miten hakija aikoo vastata tapahtumalle asetettuihin tavoitteisiin ja järjestäjältä edellytettäviin velvoitteisiin.


Hakemuksen toivotaan sisältävän seuraavat tiedot:


– Hakijaorganisaation yhteystiedot ja yhteyshenkilö


– Järjestelyorganisaation kokoonpano ja yhteistyökumppanit


– Kuvaus tapahtumapaikasta


– Alustava suunnitelma päivien teemasta ja ohjelmasisällöistä


– Alustava talousarvio


– Hakijan vahvuudet tapahtuman järjestäjänä

 


Järjestäjä vastaa:


• Tapahtuman ohjelman suunnittelusta, käytännön järjestelyistä ja tapahtuman taloudesta sekä sopimuksista ja sitoumuksista tapahtuman luennoitsijoiden ja työpajojen vetäjien kanssa.


• Luennoitsijoiden ja työpajojen vetäjien osallistumismaksusta sovitaan etukäteen kehittämistyöryhmän kanssa


• Raportoi kehittämistyöryhmälle tapahtuman järjestelyjen etenemisestä ja sitoutuu Seikkailukasvatusverkoston eettisiin periaatteisiin.


• Nimeää päävastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä ja vastaa valmisteluiden etenemisestä sovitussa aikataulussa.


• Tapahtuman talousarvion, markkinointi- ja turvallisuussuunnitelman, palauteyhteenvedon sekä loppuraportin laatimista. Järjestäjät sitoutuvat raportoimaan ja tiedottavat ydinasiat kehittämistyöryhmälle.


 


Seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmä tarjoaa:


• Graafisen ulkoasun tapahtuman viestintämateriaaleille. Seikkailukasvatuspäiville on laadittu oma visuaalinen ilme, mitä tulee hyödyntää tiedottamisesta alkaen


• Tukea tapahtuman markkinointiin ja viestintään liittyen (mm. lehdistötiedotteet ja infokirje)


• Ohjelma julkaistaan seikkailukasvatus.fi-sivulla, Facebookissa sekä seikkailukasvatuksen uutiskirjeessä


• Ilmoittautumis – ja palautelomakkeen Webropolin kautta. Järjestäjä tekee Ilmoittautumislomakkeen ja tarkkailee työpajojen täyttymisestä.


• Asiantuntija-apua ohjelman rakentamisessa. Seikkailukasvatuspäivien järjestäminen on iso urakka, josta monella jäsenellä kehittämistyöryhmässä on kokemusta. Riittävä kehittämistyöryhmän tiedottaminen jo valmisteluvaiheessa takaa sen, että kehittämistyöryhmäryhmä pystyy tarvittaessa ohjaamaan järjestäjiä oikeaan suuntaan suunnitelmissa ja niiden toteutuksessa.


• SNK ry:n kautta taloudellisen avustuksen, jolla voidaan kattaa pääluennoitsijan kuluja, yhteiskuljetuksia tapahtumapaikalle tai muita seikkailukasvatustyöryhmän hyväksymiä kuluja. Kuluja korvataan enintään 2000 €. Järjestäjätaho vastaa taloudesta.


 


Lisätiedot:Heli Eischer

koordinaattori

040-162 5742

heli.eischer(a)snk.fi


Pekka Lyytinen

kehittämistyöryhmän pj

050-300 2997

pekka.lyytinen(a)mll.fiTutustu seikkailukasvatus.fi:ssä seikkailukasvatusverkostoon.

 

Pyydä tarjous leiristä