Uusi nuorisolaki vahvistaa nuorten osallisuutta

Julkaistu:

Vuoden alussa voimaan astunut uusi nuorisolaki on otettu toimialalla iloiten vastaan. Nuorten osallisuuden vahvistamisen lisäksi uuden nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tukemalla nuorten yhteisöllisyyttä, harrastustoimintaa ja itsenäistymistä.


Uuden nuorisolain myötä nuorten parissa tehtävä työ on entistä oikeusperustaisempaa. Enää aikuisten näkövinkkelistä määritellyt nuorten tarpeet eivät muotoile nuorisotyön painopistealueita, vaan nyt nuorten parissa tehtävän työn lähtökohtana ovat nuorten osallisuus ja oikeudet.


Osallisuuden kokemukset ehkäisevät syrjäytymistä


Uusi nuorisolaki nostaa nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan keskeiseksi yhteiskunnallisen osallisuuden elementiksi. Nuorten parissa tehtävää työtä tuleekin nyt voimakkaasti kehittää siten, että nuorten täysvaltainen osallisuuden kokemus vahvistuu.Epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on yksi syrjäytymistä edistävä elementti. Nyt jos koskaan nuorten parissa tehtävän työn painopistettä on suunnattava siten, että viime vuosina alaspäin notkahtanutta nuorten yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen luottamuksen tunnetta voidaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti parantaa. Nuorten osallisuuden vahvistaminen on keskeisellä sijalla eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteisöllisyyden kokemusten vankistamisessa.


Nuorisokeskukset merkittäviä osallisuuden mahdollistajia


Nuorten parissa tehtävä työ ja erilaiset palveluratkaisut ovat keskeisiä työkaluja nuorten osallisuuden edistämisessä niin heitä itseään koskevissa asioissa kuin laajemminkin yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen mielessä.Suomen nuorisokeskukset parantavat nuorten kasvuoloja tarjoamalla innostavan kohtaamispaikan ja elämyksellisen toimintaympäristön lähellä luontoa kaikille nuorille ja heidän kanssaan toimiville. Nuorisokeskuksien nuorisotyön ammattilaiset tukevat kouluttajien ja kasvattajien työtä esimerkiksi ryhmädynamiikan kehittymisessä, ryhmäytymisessä ja nuorten osallisuuden toteutumisessa. Nuorisokeskustoiminnassa nuorella on aina mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa toimintaan.


Nuorisokeskukset tarjoavat lukuisia nuorikeskeisiä palveluita kasvattajien tueksi: Leirikoulut, luonto- ja harrasteleirit, seikkailukasvatus, sosiaalisen vahvistamisen koulutukset, perhe- ja virkistyslomat sekä nuorisotapahtumien järjestäminen ovat nuorisokeskusten ydinosaamista. Nuorisokeskukset toimivat myös kansainvälisen nuorisotoiminnan koordinoijina ja kohtauspaikkoina laajentaen näin nuorten osallisuuden areenoita.


Haluatko tietää lisää ja tukea nuorten osallisuutta? Kurkkaa, millainen on omaa aluettasi lähellä oleva nuorisokeskus!

Pyydä tarjous leiristä